Google

Eunucii aveau rolul lor

Written on:iulie 18, 2021
Comments
Add One

Fostul premier Adrian Năstase arată faptul că în cazul democra]iilor coloniale, incluzând România în această categorie, totul este dictat din extern. Năstase consideră că, în prezent, România nu are lideri politici care să se impună, de aceea îi numește eunuci.

„Defini]ia democra]iei pornește de la ideea că puterea apart]ne poporului. Nu e clar însă cărui popor. Unii consideră că puterea trebuie să apar]ină poporului din ]ara respectivă. Greșit. De multe ori puterea de a decide lideri, institu]ii, coordonatele statului de drept apar]ine liderilor altor popoare.

Așa a apărut ceea ce eu numesc democra]ie colonială.

Cu alte cuvinte, reprezentan]ii altor ]ări ne îndeamnă, fiind <<îngrijora]i>>, cum să legiferăm, cum să ne conducem, cum să ne organizăm sistemul judiciar, cum să exploatăm gazele de șist, cum să ne folosim resursele naturale, cum să ne folosim Fondul Proprietatea, cum să ne creștem copiii. Cum să arate democra]ia la noi. ~n numele unor valori <<europene>> sau <<atlantice>>. ~n realitate, în numele unei noi ideologii, globaliste sau a unor interese care nu au nicio legătură cu tratatele Uniunii Europene sau cu prevederile parteneriatelor strategice. Sau cu tradi]iile noastre.

~n ceea ce privește <<sfaturile>> pe care ni le dau americanii, la început ele erau transmise de vicepreședinte (Biden), apoi de un adjunct al secretarului de stat (Nuland), apoi de ambasadori (Gitenstein, Klemm, Zukerman). Acum, ele se transmit la nivel de adjunct de ambasador. Probabil pentru că importan]a colonială a României a scăzut.

Interesant este faptul că singurele reac]ii, în România, au fost doar din partea unor judecători. Liderii politici nu au reac]ionat la aceste încălcări flagrante ale suveranită]ii. Ceea ce arată că în România, alături de LGBTQ, mai există o altă minoritate – a celor emascula]i. ~n Imperiul Otoman, din care și noi am făcut parte și eunucii aveau rolul lor!”, scrie Adrian Năstase, pe blog.

Leave a Comment