Google

Elevii liceului Nicolae Bălcescu Flămânzi învață dragostea și respectul față de natură

Written on:aprilie 9, 2014
Comments
Add One

Elevi Fl-âm+ónziÎn   săptămâna  ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” la Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Flămânzi se desfășoară proiectul inițiat de Ministerul Educației Naționale cu tema ,,Protejăm natura pentru viață,, purtând  denumirea ”Viitorul nostru depinde de noi” ce urmărește   implicarea  elevilor, profesorilor, părinţilor şi a comunităţii locale în acţiuni ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi conduitei ecologice la elevi. Toți educatorii, învățătorii și profesorii diriginți în colaborare cu elevii pe care îi coordonează și-au planificat pentru acestă săptămână activități specifice temei proiectului. Luni, 7 aprilie s-a desfășurat activitatea ”Știați că….” în cadrul căreia elevi de la 10 clase de liceu și o clasă de gimnaziu au prezentat diferite material cuprinzând curiozități din natură. Cele peste 30 de prezentări Power Point și Prezi au trezit interesul celor peste 100 de elevi prezenți, cei mai încantați fiind totuși elevii spectator de la ciclul primar. Marți, 8 aprilie, în baza acordului de parteneriat încheiat cu Ocolul Silvic Flămânzi și cu ocazia programului national ”Luna plantării arborilor – 2014”, s-a organizat  activitatea  ”Pădurea – plămânul verde al omenirii” de popularizare a rolului pădurii în societate, cu scopul dezvoltării comportamentului civilizat al elevilor pe tema protejării mediului înconjurător. În cadrul acestei activități, în pădurea Țiganca la punctual de lucru ”Fântâna lui Prodan”,  180 de elevi din clasele de ecologie și protecție a mediului și din ciclul gimnazial însoțiți de 6 cadre didactice,  sub îndrumarea a 7 silvicultori ( 2 ingineri și 5 pădurari ), au plantat 1000 de puieți forestieri din speciile de interes local, respective stejar, paltin și cireș. Bineînțeles că activitatea a început cu prelucrarea normelor specifice de securitate și sănătate în muncă. Apoi, s-a prezentat tehnica de lucru pentru împăduriri artificiale, s-au expus date tehnice privind regenerarea pădurilor, modul de obținere a puieților necesari împăduririlor artificiale, după care s-a realizat practic, plantarea arborilor. În apropiere, fiind un parchet de exploatare a masei lemnoase, s-au arătat și explicat elevilor și date referitoare la activitatea de exploatare a arborilor în cadrul Ocolului Silvic Flămânzi urmate de un exercițiu practic de doborâre a unui arbore, curățarea și fasonarea acestuia, spectacol savurat cu interes de către elevi. La final, inginerul Adrian Murgoci, gazda noastră de azi și ghidul nostru exigent, a prezentat un scurt material privind protecția mediului înconjurător pentru a propaga idea păstrării echilibrului ecologic  prin activități de împădurire și a răspuns întrebărilor elevilor privind meseria de silvicultor. Drumul de întoarcere a fost pentru toți o plăcere deoarece am simțit mulțumirea că fiecare dintre noi am pus o picătură de speranță pentru binele planetei. (Profesor Mihaela Ştefănucă – Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare)

Leave a Comment