Google

Drogurile constituie o problemă acută a societăţii româneşti

Written on:martie 3, 2015
Comments
Add One

droguriCentrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Vaslui a prezentat joi, 26 februarie 2015, la Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural „Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate de C.P.E.C.A. Vaslui în anul 2014”.

Răspândirea fenomenului de trafic şi consum de droguri la nivel naţional, diversificarea tipurilor de substanţe cu conţinut stupefiant şi psihotrop, a locurilor de consum a acestora, creşterea numărului de consumatori de alcool, tutun şi droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi, în rândul tinerilor, reducerea vârstei pentru debutul în consum, constituie probleme acute ale societăţii româneşti.

Constientizam cu totii riscurile consumului de droguri in randul tinerilor, permiteti-mi va rog sa subliniez faptul ca Agentia Nationala Antidrog este o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, si care promoveaza un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului. Suntem onoraţi ca majoritatea din reprezentantii institutiilor prezenti aici sunt alaturi de noi si se implica activ in gasirea unor solutii optime pentru a da un raspuns cat mai eficient fenomenului consumului de droguri. A subliniat cms. sef. Ichim Romica seful Centrului Regional de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog in cuvantul de deschidere.

Agenţia Naţională Antidrog funcţionează la nivel judeţean / local prin 47 de Centre de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) , acesta fiind grupate în 17 Centre Regionale de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (CRPECA) , CPECA judetene au rolul de coordonare, monitorizare, cooperare şi oferire de servicii de prevenire a consumului de droguri în şcoală, familie şi comunitate şi oferire de servicii de asistenţă integrată persoanelor consumatoare de droguri.

În conformitate cu atribuţiile ce-i revin, CPECA Vaslui desfăşoară campanii şi implementează proiecte de prevenire a consumului de droguri în familie, în mediul şcolar şi în comunitate, punându-se însă accentul pe tineri, ei constituind de multe ori grupul ţintă al proiectelor, cu respectarea Standardelor minime de calitate a activităţilor de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor.

Situaţia traficului şi consumului de droguri în anul 2014 Judeţul Vaslui

Din datele transmise de către Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui reiese că au fost constatate 20 de infracţiuni din care 19 la legea 143/2000, şi 1 la legea 194 /2011.

În cursul anului 2014 pe rolul Tribunalului Vaslui 17 de persoane au fost trimise în judecată din care 8 persoane au fost condamnate pentru săvârşirea de infracţiuni la legea 143/2000 şi legea 194 /2011.

Din datele transmise de către IPJ Vaslui – Serviciul Rutier, un număr de 415 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate în anul 2014 conducătorilor auto depistaţi în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice şi au fost întocmite 287 dosare penale conducătorilor auto cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/ l alcool pur în sânge.

Din datele transmise de către cele trei spitale din judeţ (SJU Vaslui, SM Barlad, SM Huşi) reiese faptul că un număr de 403 persoane au accesat serviciile de urgenţă ca urmare a consumului de alcool si snpp (droguri legale si ilegale) .

Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a înregistrat un număr de 25 cazuri care au accesat serviciile medicale UPU ca urmare a consumului de droguri ilegale ( inclusiv SNPP).

La CPECA Vaslui, în anul 2014 s-au prezentat 40 de persoane care au solicitat servicii de asistenţă pentru consumatorii de droguri (aparţinători şi beneficiari).

Principalele activităţi realizate de CPECA Vaslui, în domeniul propriu de competenţă

În perioada ianuarie – mai 2014, echipa CPECA Vaslui a lucrat la adaptarea Strategiei Naţionale Antidrog la nevoile din judeţ, a fost întocmită diagnoza locală şi transmisă instituţiilor partenere propunerea Strategiei Judeţene Antidrog (SJA) şi Planul de Acţiune (PA), a fost realizată dezbaterea grupului de lucru privind avizarea, aprobarea şi implementarea documentelor programatice SJA-PA.

Strategia Judeţeană Antidrog Vaslui 2014 – 2020 şi Planul de Acţiune 2014 – 2016, au fost aprobate prin Ordinul Prefectului Judeţului Vaslui nr. 203 din 19.06.2014, şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 92/2014.

Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 aduce noi elemente în ceea ce priveşte reacţia statului român la problematica drogurilor, prin dezvoltarea mecanismelor de coordonare, colaborare inter-instituţională, transparenţă decizională, cercetare şi analiză strategică. De asemenea, noua Strategie promovează principiile statului social cu accent pe  abordarea umanistă a consumatorilor de droguri ca grup vulnerabil distinct supus riscurilor de excluziune socială, înscriindu-se în cadrul normativ naţional şi respectând principiile fundamentale ale Uniunii Europene: respectul faţă de demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate şi statul de drept.

Prevenirea consumului de droguri în şcoală, familie şi comunitate în anul 2014:

Campanii şi proiecte naţionale:

În anul 2014, au fost desfăşurate 5 campanii naţionale, 3 peoiecte locale şi alte 4 aflate în derulare, precum şi 6 acţiuni (proiecte) iniţiate de colaboratorii locali, în care CPECA Vaslui este partener.

La sediul CPECA Vaslui s-au adresat pentru activităţi de informare, desfăşurare de activităţi de prevenire şi colaborare, un număr de 228 persoane.

În prezent, echipa CPECA Vaslui este formată din:

Inspector de specialitate în administraţie publică Cobzaru Valerica – specialist prevenire şi coordonator CPECA   Vaslui.

Subcomisar de poliţie Păvăleanu Ema Larisa – psiholog CPECA Vaslui.

Prin implicarea responsabilităţii sociale în vederea protecţiei întregii comunităţi împotriva consumului de droguri, specialiştii CPECA Vaslui invită actorii sociali din instituţiile şi ONG-urile abilitate, la colaborare şi cooperare pentru elaborarea de proiecte antidrog la nivelul judeţului Vaslui.

Leave a Comment