Google

Proiect inedit la Iasi despre antreprenoriatul social

Written on:februarie 8, 2017
Comments
Add One

Asociația EuroDEMOS este partener în proiectul internațional de parteneriat strategic în domeniul tineretului “Dive in Social Entrepreneurship” desfășurat în perioada 01 august 2016 – 31 decembrie 2017. Proiectul este finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

Scopul proiectului este de a oferi o modalitate de dezvoltare a resurselor umane, de promovare a  activităților de antreprenoriat social, de dezvoltare de mijloace eficiente pentru creșterea angajabilității tinerilor și cooperarea strategică între diferiți actori sociali.

Proiectul va avea impact la nivel internațional și va include activități implementate în țările celor 8 parteneri internaționali: Youth Alliance – Krusevo – Macedonia(aplicant al proiectului), National Youth Forum Bulgaria – Bulgaria, International Blue Crescent Relief and Development Foundation – Turcia, Association of active youths of Florina – Grecia, EuroDEMOS – România, Associação de Idéias Ambientais e Ações Socio Culturais – Brazilia, Belle & Co – Africa de Sud, Intercambio cultural & Voluntariado – Costa Rica.

Echipa de proiect EuroDEMOS este formată din persoane multicalificate ca: manageri de proiect, formatori de formatori, evaluatori de competențe profesionale, animatori socio-educativi, experți evaluatori companii, auditori de calitate în domeniul proiectelor Europene.

Asociația EuroDEMOS implementează în Iași, România următoarele activități principale:

  • O cercetare locală privind antreprenoriatul social, 01 ianuarie – 01 martie 2017

Cercetarea va fi desfășurată simultan și în țările partenerilor internaționali și urmărește să centralizeze informații din realitățile comunităților implicate pentru a fi o bază de discuție și pentru viitoarele activități de mobilitate.

Cercetarea va include: desfășurarea unui focus grup cu participanți din diferite sectoare(ONG, administrație publică, educație, antreprenorial, tineret) completarea de chestionare de către tineri din Iași(on-line și realizate pe teren),  realizarea de interviuri cu persoane implicate în antreprenoriat social.

  • Un seminar internațional despre antrepenoriat social, 16 – 22 februarie 2017

Seminarul este axat pe înțelegerea importanței cooperării intersectoriale și rolul diferiților actori sociali, având ca participanți reprezentanți din țările partenerilor: Brazilia, Africa de Sud, Bulgaria, Macedonia, România, Turcia, Grecia, Costa Rica. În cadrul seminarul va fi creat cadrul non-formal care să sprijine schimbul de idei și bune practici din lecțiile învățate în diverse sectoare de activitate în procesul de creare a unui mediu favorabil antreprenoriatului social. La seminar vor fi prezentate și rezultatele cercetărilor locale în țările partenerilor și participanții vor avea oportunitatea să identifice și să dezvolte soluții de dezvoltare a antreprenoriatului social.

EuroDEMOS este o asociație internațională de apărare a drepturilor omului, școală civică de implicare voluntară, formare și afirmare la nivel local, național și internațional de lideri de opinie, prin intermediul programelor aplicative de interes European. EuroDEMOS are o istorie de 27 de ani acumulată prin activitate civică constantă.

Prioritar, în ultimii 14 ani de activitate la nivel internațional ONG EuroDEMOS s-a specializat pe politicile europene în domenii precum: voluntariat, tineret, cetățenie activă, educație și formare profesională, antreprenoriat, antreprenoriat social, egalitatea de șanse, sport la nivel de mase, educație civică ș.a.

Leave a Comment