Google

Dezvoltarea regională și coeziunea după 2020

Written on:februarie 11, 2019
Comments
Add One

Odată cu prezentarea propunerilor sale în data de 29 mai 2018, Comisia Europeană a pus bazele unei noi politici de coeziune. Dispunând de un buget de 373 de miliarde EURO pe o perioadă de șapte ani, politica de coeziune rămane cea mai puternică politică de investiții a Europei, în pofida decalajului bugetar lăsat de Brexit și a apariției unor noi provocări. Investițiile politicii de coeziune se vor îndrepta către toate regiunile UE.

Politica de coeziune se va concentra pe o Europă mai inteligentă, mai puternică și mai grijulie. Investițiile vor acorda prioritate unei tranziții industriale inteligente pentru a face față provocărilor economiei globale, precum și creșterii economice ecologice și tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon. În paralel, Comisia va ramâne devotată angajamentului său pentru o Europă mai socială și mai conectată, care este mai apropiată de cetățenii săi.

Noile priorități ale politicii de coeziune vizează acele domenii care necesită cel mai mult investițiile în acele regiuni care încă se confruntă cu venituri mici sau o rată ridicată a șomajului, în special în randul tinerilor și regiunile care se confruntă cu problema migrației.

La capitolul oportunități, se va face un pas mai departe pentru a depăși granițele din cadrul Uniunii prin promovarea investițiilor inovatoare interregionale, cu accent pe cooperarea instituțională și investind în servicii comune de interes public.

În același timp, orașele vor rămâne nucleul politicii de coeziune, cu o nouă inițiativa urbană europeană și o rezervare de minimum 6 % din resursele Fondului European de Dezvoltare Regională pentru zonele urbane.

Vrei să afli cum te poate ajuta politica de coeziune? Accesează site-ul Comisiei Europene sau adresa www.cohesionpolicy.com

Leave a Comment