Google

Cum se demască propaganda de război hibrid?

Written on:martie 25, 2019
Comments
Add One

Pamflet jurnalistic

Toată lumea a auzit de propaganda de război hibrid în schimb nimeni nu are curajul să spună pe înţelesul tuturor în ce constă, cine o iniţiază, cum se propagă şi se întreţine cu mici stimulente. În esenţă, propaganda de război hibrid are la bază un program educaţional la nivel de mase de formare într-o perioadă de zeci sau chiar sute de ani a umilinţei şi neputinţei de sclav, în rândul populaţiilor autohtone al căror teritoriu trebuie stăpânit şi exploatat la sânge fără luptă armată majoră. Propaganda de război hibrid este iniţiată tradiţional de conducătorii naţiunilor obişnuite în trecut să ocupe prin luptă ţările mai bogate, pentru a le exploata. Istoria i-a învăţat de nevoie pe acei cotropitori că dacă populaţiile ocupate nu au o educaţie a umilinţei de sclav acestea se vor răzvrăti şi îşi vor recâştiga independenţa şi bunăstarea. Dacă privim realist la ţările foste imperialiste vom observa un element caracteristic. La bază toate aveau populaţii foarte sărace din cauza climei neprielnice sau a solului nefertil. Din această cauză oamenii erau violenţi şi se furau între ei pentru a supravieţui. Nevoia i-a obligat să se înarmeze şi în mod organizat să cucerească popoarele care se bucurau de bunăstare mulţumită climei, solului şi bogăţiilor subsolului. Astfel ţările în care, când ninge, când plouă sau e ceaţă ori peste tot cresc pietre sau nisip de toate culorile, prin războaie de cucerire au devenit actualele ţări bogate şi admirate prin educaţie de război hibrid tocmai de populaţiile sărăcite de acestea. Pentru a materializa constant această reuşită economică, ţările imperialiste au instituit cu duritate o educaţie naţionalistă absolută. Această politică educaţională de stat a fost şi este atent coordonată de conducătorii interesaţi de bogăţia şi prosperitatea lor prin prădarea altor popoare needucate. De aceea, secole de-a rândul, popoarele mânate în războaie de cucerire au fost educate sub pedeapsa cu moartea să fie unite, să se respecte şi să îşi idolatrizeze conducătorii. Un element educaţional puternic a fost şi este cultivarea dispreţului autentic faţă de orice altă naţiune sau popor. Având această educaţie a superiorităţii naţionale au devenit natural şi soldaţi de război hibrid. Nu ai să auzi niciodată un englez, francez sau german spunând că sunt popoare de proşti, fraieri, că ţara lor e bogată şi ei sunt un popor sărac care bate din poartă în poartă sau că alte popoare sunt mai importante ca ele. Cine îndrăzneşte să le atace identitatea naţională este un om mort sau expulzat. Mulţumită educaţiei de război hibrid, ca ţară ocupată vremelnic în trecut prin forţa armată, nu ne mai punem întrebarea normală cum de ţări cu un sol şi o climă atât de neprielnice sunt acum atât de bogate. De exemplu la noi cea mai cruntă formă de război hibrid a fost Unio Trium Nationum prin care vechea populaţie a Transilvaniei căpăta statutul de oameni fără drepturi cetăţeneşti. Urmaşii Unio Trium Nationum promovează şi acum aceeaşi propagandă de război hibrid. Mai nou, internetul şi mass-media neprofesionistă sunt cele mai ieftine şi eficiente mijloace de propagandă în războiul hibrid modern. Fără propaganda de război hibrid nu am fi ajuns să fim atât de analfabetizaţi funcţional încât să avem formată gândirea aberantă prin care aducem ode şi mulţumiri ocupanţilor vremelnici care ne-au măcelărit şi prădat strămoşii. Mai nou, după ce ne-a fost distrusă industria şi agricultura, aducem ode celor care ne-au distrus. Dacă imperiul turc nu dispărea, acum le aduceam lor ode şi argumente ale lipsei valorii noastre şi ponegream pe cei la care se închină slugile lor hibride. Cum am fost educaţi noi în ultimii treizeci de ani să respectăm şi să aducem ode prăduitorilor economici? Acceptăm blegos că marile state capitaliste acum au devenit peste noapte modele ale unor democraţii cu tradiţie. Mai ţine minte cineva faptul că bolşevismul a fost o mişcare de eliberare a maselor de oameni care mureau de foame în opresiune şi umilinţă capitalistă? Cine mai ţine minte sau mai are curajul să fie mândru de civilizaţia marii Dacii sau de tăria strămoşilor care au luptat secole de-a rândul pentru a ne lăsa un teritoriu bogat şi liber? Dacă nu am fi avut strămoşi puternici care să îşi iubească pământurile şi bogăţia nu le-am mai fi vorbit limba şi nu am fi moştenit ţara lor. Exemplu de victorie a propagandei de război hibrid a fost şi este educaţia în dispreţ faţă de propria naţiune, de valorile trecutului şi de limba strămoşească şi trăirea umilinţei admirative faţă de popoarele care ne-au jefuit. Ce ne-a adus războiul de independenţă? Pierderea unor mari teritorii româneşti acceptată în umilinţa cauzată de educaţia de război hibrid. Educaţia naţională se realizează în toate ţările libere prin cultivarea respectului şi admiraţiei continue faţă de istoria, bogăţia, valorile tradiţionale, identitatea naţională unică şi glorioasă însăşi prin faptul că fără aceste valori nu am fi avut o ţară. Acestea sunt singurul fundament educaţional al oricărei naţiuni puternice şi prospere prin unitate, înţelegere şi capacitate de auto-apărare. Un om educat să fie sclav în propria lui ţară, adică să îşi dispreţuiască strămoşii, limba şi pe cei care doresc să îi redea bunăstarea, va argumenta aberant şi va proteja uneori cu violenţă pe cei care îi pradă ţara. Aşa cum, în douăzeci de ani de zile cât a durat periplul poporului lui Moise prin deşert pentru a se educa în câştigarea demnităţii, tot în atât timp s-au cumpărat şi educat la noi mii de slugi hibride autohtone. Aceştia luptă acum cu înverşunare prostească pentru a întări în rândul maselor umilinţa şi dezorientarea de supus, proferând mincinos cu tupeu nesimţit că aservirea economică şi politică este o soluţie a prosperităţii. Mai ţine minte cineva lovitura de stat a lui Brătianu prin care România a devenit un regat aservit şi jupuit de imperialiştii Europei? Acum ne lăudăm tâmp cu bumul economic din perioada interbelică uitând că toată bogăţia României era în posesia  străinilor. Siguranţa statului avea ca misiune oficială arestarea sau uciderea românilor care nu acceptau sărăcia generalizată impusă de ocupanţii economici. Propaganda de război hibrid, prin slugile sale autohtone conştiente sau nu, ne-a şters creierul de amintirea faptului că înainte de 1948 pe teritoriul României mai erau câteva mii de proprietari români. Din cauza propagandei de război hibrid nu dăm importanţă şi dispreţuim aberant faptul că după 1990 am devenit pentru prima dată în lume o ţară cu 100% proprietari. După 1990 marile averi naţionalizate nu au mai fost redate urmaşilor de drept ci tot urmaşilor iobagilor. Acum, feţe de iobagi pe care stă prost orice haină, sunt slugi vajnice ale războiului hibrid şi strigă „Jos Ciuma Roşie!” sau „Jos Comunismul!” Este adevărat că fără această propagandă nu aflam marota cu statul comunist. Interesant este că după anul 1990 delapidatorii au fost reîmproprietăriţi şi au devenit victime ale comunismului, adică ale legii ilicitului. Cine are curajul să atragă atenţia asupra pierderii independenţei economice şi sărăcirii forţate a populaţiei este hulit şi marginalizat în cele mai murdare moduri. Ura, dezbinarea şi violenţa promovate de slugile războiului hibrid, cu false probleme care trebuie eradicate susţinute de soldaţii hibrizi externi, au ca scop cultivarea apatiei, neîncrederii, demoralizării şi neputinţei individuale la nivel naţional. Propaganda de război hibrid a promovat în politică oameni analfabetizaţi funcţional sau urmaşi de delapidatori uşor de aservit intereselor altora cu un caracter atât de mic încât îi sperie deosebirea dintre educaţie şi învăţătură. Marginalizarea valorilor şi traficarea populaţiei autohtone este o strategie de aur verificată pentru o victorie sigură a războiului hibrid. Deja am început să vedem cum în ultimii 20 de ani au dispărut şi au apărut noi partide politice care promovează, protejează şi susţin cu tupeu disperat propaganda războiului hibrid a vechilor proprietari economici străini din Regatul României. La fel am văzut dispărând politicieni şi mari oameni de afaceri români îmbogăţiţi la pont peste noapte. Pentru că ştiu prea multe şi pot trăda oricând niciun ocupant economic nu lasă în viaţă pe autohtonii care le-au servit cu loialitate interesele. În concluzie, până când vreun politician nu va avea curajul să demaşte educaţia naţională de război hibrid, putem considera fără să greşim, toate partidele politice indiferent de ce spun sau promit, drept slugi aservite războiului de ocupaţie economică.

Dr. Morel Bolea,

Conte di Manfredonia, Preşedinte EuroDEMOS

Leave a Comment