Google

Cum să-ți finanțezi propriul succes?

Written on:martie 11, 2019
Comments
Add One

Te-ai gândit vreodată cum s-ar schimba viața ta dacă ai alege să fii un antrepenor de succes, cum ai putea ajuta la dezvoltarea comunității tale și la crearea de noi locuri de muncă?
Alege să îndrăznești! Prin politica de coeziune poți primi sprijin material prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este unul dintre principalele instrumente ale politicii de coeziune europene. Obiectivul acestuia este de a contribui la reducerea disparităților dintre regiunile europene în materie de niveluri de dezvoltare și la reducerea întârzierilor înregistrate în dezvoltarea regiunilor defavorizate. Prin FEDR sunt finanțate domenii precum cercetarea și inovarea; tehnologiile informației și comunicațiilor; întreprinderile mici și mijlocii; promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Pentru perioada 2014-2020, UE va investi aproximativ 199 de miliarde euro în proiectele dezvoltate prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Nivelul de cofinanțare necesar pentru proiectele finanțate din FEDR este adaptat în funcție de nivelul de dezvoltare al regiunilor în cauză. În regiunile mai puțin dezvoltate (și regiunile ultraperiferice), FEDR poate finanța până la 85 % din costurile proiectelor.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în perioada 2014-2020. POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională.

Pentru mai multe informații accesează:  http://www.cohesionpolicy.com/index.php/ro/politici/politica-de-coeziune

Leave a Comment