Google

Cum au omorât România Mare

Written on:iunie 25, 2017
Comments
Add One

Continuăm cu ilustrarea situației din România arătând pe cei care au îngropat România Mare. Am văzut ediția trecută cât de important se considera liderul P.N.L., C.I.C. Brătianu. La fel de indispensabil se credea și liderul P.N.Ț., Iuliu Maniu. Tocmai ei, alături de regele Mihai au îngropat România Mare. Să lăsăm documentele vremii să vorbească.
„Sire, Majestatea Voastră a crezut necesar pentru un moment dat să schimbe așezământul constituțional pe care se rezema statul român. A fost o încercare pentru care nu ați întâmpinat nicio rezistență activă din parta partidelor politice…
Deși, în noua Constituție se consfințesc principii din vechea Constituție ca: libertatea de gândire, de asociație, de garanție a proprietății, de dreptate a judecăților printr-o magistratură inamovibilă, pusă la adăpostul influenței guvernamentale, de administrare făcută de funcționari stabili, aceste principii nu au fost întârite ca în vechea Constituție prin dispoziții asiguratoare a sincerei lor aplicări… Astăzi, opinia publică din România este înăbușită și îngrijorată iar un popor care a trăit și prosperat în libertate (se referă la ei, liderii politici, altfel minte de îngheață apele, n.a.) nu mai are nicio acțiune în viața țării lui…
Nemaiputându-se face o acțiune politică la lumina zilei, ea se face în taină și nemulțumirile se grămădesc… Astăzi când există un pericol real creat de chestiunea cehoslovacă, când se pune la ordinea zilei revizuirea fruntariilor și drepturilor de autodeterminare a minorităților, azi când se impune o solidaritate a tuturor cetățenilor conștienți, cărora li se cer sacrificii bănești iar mâine și trupești, astăzi când contactul dintre rege, guvern și țară ar trebui să fie mai strâns ca oricând, starea sufletească în care este populația țării devine un adevărat pericol atât pentru Coroană, cât și pentru patria noastră.
Semnează (ss) C.I.C. Brătianu, președintele P.N.L., (ss) Iuliu Maniu, președintele P.N.Ț.”.
Și această scrisoare ca și cea prezentată în ediția precedentă a regionalului nostru, ambele în detaliu, sunt în D. 61/ 1940/ Fond Președinția Consiliului de Miniștri.
Prin semnarea pactului de neagresiune dintre sovietici și germani la 23 august 1939, din conținutul acestuia și protocoalelor sale secrete se arată foarte clar că România intrase în faza acută a IZOLĂRII sale internaționale, devenind o țară „pândită” (N. Iorga), vizată direct și amenințată de politica statelor revizioniste (Uniunea Sovietică, Ungaria, Bulgaria, n.a.). La 25 august 1939, Hitler îi trimite lui Mussolini următoarea telegramă, orele 3,20, p.m.:
„DUCE,
În ultimul timp, Germania și Rusia s-au angrenat într-un schimb de vederi în legătură cu restabilirea relațiilor politice reciproce. Graba manifestată de Kremlin pentru refacerea relațiilor sale cu Germania, care a devenit evidentă după plecarea lui Litvinov, a devenit și mai accentuată în ultimele săptămâni și mi-au dat în prezent posibilitatea, în urma unei clarificări preliminare, să-mi trimit ministrul de externe la Moscova, pentru încheierea unui tratat care constituie cel mai existent pact de neagresiune din câte există și al cărui text a fost dat publicității. Pactul este necondiționat și include de asemenea obligația consultării pentru toate problemele care afectează Rusia și Germania. Mai presus de toate acestea eu trebuie să vă spun Duce că prin acordurile încheiate s-a asigurat atitudinea cea mai binevoitoare a Rusiei în cazul unui conflict și, înainte de toate, că INTERVENȚIA ROMÂNIEI în cazul unui astfel de conflict NU MAI EXISTĂ. În aceste împrejurări chiar și Turcia nu poate să facă altceva decât să-și revizuiască poziția anterioară. Însă eu repet încă o dată că România nu se mai află în postura de a putea lua parte la vreun conflict împotriva Axei. Cred că pot să vă spun Duce că în urma negocierilor cu Uniunea Sovietică s-a creat o situație politică internațională cu totul nouă, situație care poate fi considerată ca cea mai mare cucerire posibilă a Axei. Semnează ADOLF HITLER”.
Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei din 28 iunie 2017.
Va urma.
Pe curând și la bună reîntâlnire, slujitorul dvs, Col. de la Vulturi

Leave a Comment