Google

Creşterea calităţii vieţii prin ecologizare

Written on:martie 17, 2019
Comments
Add One

Beneficiile unui sistem mai performant de reciclare şi depozitare a deşeurilor este mai mare decât în cazul unei simple ecologizări a peisajului într-o zonă. Locuitorii beneficiază astfel de o creştere a calităţii vieţii, datorită unei mai bune salubrizări şi reducerii emisiilor.

Daunele aduse mediului, riscurile la adresa sănătăţii şi costurile economice pot fi reduse prin sortarea deşeurilor în conformitate cu un sistem special conceput, cunoscut drept ierarhia deşeurilor. În loc ca toate produsele nedorite să ajungă în depozitele de deşeuri sau să fie incinerate, ierarhia încurajează pe cât posibil sortarea şi reciclarea deşeurilor.

Politica de coeziune a Uniunii Europene susține îmbunătățirea serviciilor existente de gestionare a deşeurilor şi construite instalaţii noi. Astfel, în Iași au fost construite sau modernizate echipamente de colectare şi sisteme de transfer şi au fost create staţii de sortare şi tratare în vederea gestionării deşeurilor. Au fost închise patru depozite de deşeuri care nu respectau standardele, iar capacitatea de depozitare rămasă a fost adusă la cele mai înalte standarde. Compostarea a devenit parte integrantă a noului sistem de gestionare a deşeurilor, în favoarea deşeurilor biodegradabile şi reutilizabile.

Totalul investiţiei pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” s-a ridicat la 55 mil EUR, contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 42 mil EUR prin intermediul Axei Prioritare „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” din cadrul Programului Operaţional „Mediu” (pentru perioada de programare 2007-2013).

Pentru perioada 2014-2020 proiecte similare pot fi susținute prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor.

Află cum poate politica de coeziune a Uniunii Europene să dezvolte comunitatea ta, accesează www.cohesionpolicy.com

Leave a Comment