Google

Contractele bancare intră sub clauza privind forța majoră

Written on:martie 30, 2020
Comments
Add One

Avocatul Aurelian Pavelescu, președinte PNȚCD, a lansat o teorie interesantă. Contractele bancare intr\ sub inciden]a clauzei privind forța major\ când obligația ratelor se suspendă integral și nici nu se percep dobânzi, astfel că OUG adoptată joi de Guvernul Ludovic Orban ar reprezinta în realitate un ajutor pentru bănci, nu o măsură în ajutorul românilor așa cum a fost prezentată. PNȚCD cere astfel Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională.

„Profitând de pandemie, Guvernul Orban, BNR și băncile fac speculă cu banii și pe spinarea românilor. Ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Orban pe data de 26 martie 2020 prin care se suspendă plata ratelor la bănci pe perioada pandemiei, dar menține plata dobânzilor – chiar dacă sunt amânate și cele ipotecare, garantate de stat -, este neconstituțională, motiv pentru care PNȚCD solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională. Prin acest OUG Guvernul Orban anulează clauza forței majore, prev\zut\ de Codul civil și alte reglementări, aplicabilă tuturor contractelor comerciale și, deopotrivă, contractelor bancare, în favoarea băncilor și în defavoarea statului român și a împrumutaților, cu prejudicierea gravă a bugetului de stat, în valoare de miliarde de euro.

Astfel, forța majoră este o normă de drept universală <<exoneratoare de răspundere>>, definită ca <<orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil>> (art. 1351 Cod civil). Clauza se aplică chiar dacă nu este prevăzută expres în contracte. Contractele bancare prevăd clauza forței majore. În cazul forței majore <<exonerarea de răspundere>> este totală, în sensul că, pe perioada evenimentului de forță majoră și efectelor acestuia, obligațiile debitorului sunt suspendate integral, iar nu parțial, inclusiv dobânzile care nici nu se plătesc, nici nu se capitalizează.

Dimpotrivă, actul Guvernului Orban, prin care se dispune calcularea dobânzilor pe perioada forței majore, reprezintă anularea clauzei de forță majoră, aplicarea parțială a acesteia și, în consecință, privilegierea băncilor și îmbogățirea fără justă cauză a acestora, pandemia de coronavirus devenind un pretext de fraudare. Sunt afectați direct împrumutații care au dreptul legal și constituțional de a nu plăti dobânzi deloc pe perioada forței majore, dar și statul care îmbogățește băncile fără just temei din bugetul public, afectând grav finanțele publice.

Forța majoră este reglementată de Codul civil și intră în aria garanțiilor constituționale raportat la art. 1 (3) din Constituție (România este stat de drept), art. 15 din Constituție (Universalitatea drepturilor și legilor) și art. 45 din Constituție (Libertatea economică).

PNȚCD este de acord că băncile trebuie protejate în situații de criză. Protecția trebuie să se limiteze, însă, la asigurarea bunei funcționări a sistemului bancar și nu trebuie să se raporteze sub nicio formă la dobânzi – instrumente de profitabilitate –, în scopul asigurării câștigurilor maximale ale băncilor.

Guvernul Orban a intervenit prin această ordonanță în contractele de creditare pentru a suporta profitul băncilor în mod integral, din bani publici sau a-i obliga pe împrumutați să plătească dobânzi ilegale, exonerate de forța majoră. Acordul BNR pentru această îmbogățire frauduloasă a băncilor sub pretextul pandemiei este, de asemenea, ilegal, cinic și rușinos. Guvernul și BNR pot veni cu alte soluții, precum susținerea comisioanelor de administrare din fondurile de rezervă sau alte scutiri, dar care să nu elimine forța majoră și să îmbogățească băncile în mod fraudulos, nelegal și neconstituțional.

Dată fiind vădita neconstituționalitate a acestei ordonanțe, PNȚCD solicită Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale, pentru salvgardarea Constituției și drepturilor legitime ale cetățenilor români”,  se arată în comunicat.

“PNL dovedește, încă o dată, că guvernează exclusiv în interesul băncilor și împotriva intereselor poporului, folosind pandemia ca pretext de speculă, ca politică de stat. Îmbogățirea băncilor fără justă cauză pe vremuri de pandemie, când același guvern invocă solidaritate și sacrificiu din partea cetățenilor, este un act politic de o josnicie fără precedent în istorie. Miliardele făcute cadou băncilor trebuie investite în ieșirea din criza economică, în interesul românilor, iar nu a clienților politici, fie el și sectorul bancar“, a spus Aurelian Pavelescu, președinte PNȚCD.

Leave a Comment