Google

„Continuăm dezvoltarea comunei Deleni…”

Written on:noiembrie 9, 2016
Comments
Add One

La Delenii Iaşilor se face altfel de politică locală, un alt tip de administraţie locală, pe prima poziţie fiind educaţia.

deleni-primar-nov-2016-004-netCând aproape totul în jur e manipulare, o goană permanentă după voturi, o luptă pentru a ţine comunităţile locale în bezna necunoaşterii pentru a le putea dirija, manipula mai uşor, la Delenii Iaşilor se face altfel de politică locală, se face alt tip de administraţie locală. Rar întâlneşti în România „democrată” aleşi locali care doresc să fie în fruntea unor comunităţi educate, pregătite, informate. „Educaţia, spunea recent economistul Dumitru Prigoreanu, primarul comunei Deleni din judeţul Iaşi, a fost şi rămâne cel mai important obiectiv al administraţiei locale. O comună cu oameni educaţi înseamnă o comună dezvoltată. Oamenii cu pregătire, educaţi, gândesc liberi, nu aşteaptă să fie conduşi la orice pas. Şi-n mandatul care a început în iunie anul acesta vom pune un accent deosebit pe educaţie, pe crearea şi menţinerea condiţiilor necesare derulării actului didactic. Este cel mai important obiectiv”.

Drumuri modernizate, gaz metan, apă curentă, grădiniţă nouă, cămin cultural modernizat, sprijinirea fenomenului cultural tradiţional, acestea sunt doar câteva obiective realizate în ultima perioadă la Deleni. Iar proiectele pentru anii ce vin sunt multe. Optica dezvoltării comunei Deleni este interesantă şi normală, într-o ţară normală. Bazele dezvotării, aşadar, încep cu educaţia, apoi continuă cu infrastructura şi utilităţile. Un alt obiectiv important îl reprezintă stimularea dezvoltării mediului privat. La Deleni, după cum afirmă primarul Prigoreanu, ar fi nevoie de o fabrică de conserve legume şi fructe pentru că zona are materie primă. Dar nu e singura investiţie ce se poate dezvolta aici, iar deschiderea administraţiei locale spre acest domeniu este un pas important înainte.

O comunitate încărcată de istorie, cu tradiţii deosebite şi oameni vrednici, aici de sute de ani, Delenii Iaşilor se prezintă mereu cu noutăţi în ceea ce priveşte dezvoltarea în ansamblu pentru că administraţia locală face front comun cu gospodarii locului şi împreună contribuie la îndeplinirea obiectivelor necesare. Aşa arată, pe scurt, povestea comunei pe unde intră liberalismul în judeţul Iaşi. Oamenii acestor locuri au înţeles şi sunt de acord cu mesajul primarului şi al administraţiei locale. Vocea lor s-a auzit în iunie anul acesta când au reales echipa primarului Dumitru Prigoreanu şi nu oricum, ci într-un procent covârşitor. Comuna Deleni este cunoscută prin personalităţile care s-au născut şi au copilărit pe aceste meleaguri frumoase, pentru livezile care acoperă dintotdeauna parcă dealurile şi pentru oamenii vrednici care au ştiut să găsească soluţii la toate problemele ce s-au ivit. Şi să meargă înainte. Nu degeaba spunea economistul Prigoreanu că acest mandat înseamnă continuarea dezvoltării comunei Deleni. „Îmbinăm munca şi buna dispoziţie pentru că numai aşa reuşim. Respectăm şi promovăm valorile comunităţii, tinerii sunt sprijiniţi iar cei în vârstă care au contribuit, în timp, la dezvoltarea comunei beneficiază de respectul cuvenit. În ceea ce priveşte proiectele pentru perioada următoare, avem atât pe fonduri europene cât şi pe fonduri guvernamentale. Suntem în procedură de licitaţie cu proiectul în valoare de 1,2 milioane euro pentru modernizare drumuri de interes local. Acest proiect este cu fonduri europene, la măsura 7.2. Tot pe această măsură avem un proiect pentru construcţia unei grădiniţe. Vreau să facem o grădiniţă cu program prelungit la Deleni. Continuăm cu extinderea reţelei de gaz metan în satele Poiana, Feredeni şi Slobozia. De asemenea, încercăm să creăm facilităţi pentru investiţii private. Comuna face parte din Grupul de Acţiune Locală Colinele Moldovei şi prin această organizaţie vor fi stimulaţi întreprinzătorii privaţi. Avem proiecte ambiţioase, continuăm dezvoltarea comunei Deleni, colaborez bine cu Legislativul local, 15 consilieri sunt liberali, însă mereu am colaborat bine, pentru că am propus proiecte benefice oamenilor”, spune în continuare primarul comunei Deleni. Reamintim că în primăvara acestui an la Deleni a fost inaugurată o grădiniţă nouă, un obiectiv foarte important pentru comunitate. Mereu am găsit obiective noi, ori de câte ori am vizitat această frumoasă comună. Spuneam de un alt tip de administraţie locală. Comuna Deleni are peste 10.000 de locuitori şi nu e uşor să gândeşti dezvoltarea zonei. Dacă localitatea Hârlău din vecinătatea Deleniului este oraş pentru că are câteva blocuri şi acelea construite demult, comuna Deleni, prin şcoli, obiective culturale, utilităţi asigură condiţii mai bune de trai decât un oraş de aceeaşi mărime. Diferenţele se văd, iar amprenta economistului Prigoreanu în dezvoltarea întregii zone e limpede ca lumina zilei. Iată, aşadar, argumentele care au stat la baza afirmaţie că aici este un alt tip de administraţie, de politică locală. Dacă după alegerile din iunie 2016 primarul, care-i din Partidul Naţional Liberal, are de partea domniei sale majoritatea consilierilor locali, au fost perioade când nu avea majoritatea, dar a ştiut să armonizeze politica şi administraţia şi să-i convingă pe toţi să contribuie la dezvoltarea comunităţii. Privind către unele comunităţi locale unde sărăcia stăpâneşte totul în jur se vede că diferă orchestra dar în special dirijorul. Un primar care-şi doreşte oameni educaţi în comunitatea pe care o administrează nu poate fi decât un dirijor foarte bun. Oamenii neinformaţi pot fi duşi uşor în direcţia în care vrea unul sau altul. Este o realitate a zilelor tulburi în care trăim. Oamenii educaţi, însă, care preţuiesc munca şi valoarea muncii, gândesc liber, iar pentru a-i convinge trebuie să foloseşti argumente solide şi nu promisiuni fără acoperire. Am făcut menţiunea pentru că nu l-am găsit vreodată pe şeful adminstraţiei locale din Deleni plângându-se ci permanent l-am văzut căutând soluţii şi aplicând proiecte importante. Asta face diferenţa între zonele sărace şi zonele dezvoltate. Din păcate, la nivel naţional, lipseşte o strategie clară de dezvoltare, lipsesc acele criterii necesare. „Ne-am dori ca alocările financiare de la Guvern, prin ordonanţa 28 sau programul pentru dezvoltarea satelor, să se facă după anumite reguli clare, nu după apartenenţă politică la un partid sau altul. Dorim ca oamenii din comuna noastră să fie trataţi la fel ca locuitorii altor comunităţi. Nu vrem favoruri, ci vrem ca alocările bugetare să se facă după anumite criterii care să sprijine dezvoltarea tuturor comunităţilor”, este de părere primarul comunei Deleni. Are dreptate, penru că în lipsa unor criterii, toţi aleargă după voturi, ca partidul său să ajungă la putere pentru a beneficia de cât mai mulţi bani. De aici vin şi marile diferenţe între anumite zone şi altele din ţară. Toţi miniştrii din toate guvernele de după 1990 au ştiut această realitate, dar menţin această stare.

Cadre didactice pensionare au primit recunoştinţa comunităţii

38 de cadre didactice, acum aflate la pensie şi la vârste respectabile, au primit recunoştinţa comunităţii în cadru festiv. De Sfinţii Mihail şi Gavril administraţia locală de la Deleni a organizat un moment festiv deosebit. Cadre didactice pensionare au primit recunoştinţa comunităţii într-un cadru festiv. Evenimentul a pus faţă în faţă cadre didactice în activitate, cei mai buni 10 elevi de la fiecare şcoală a comunei cu profesori şi învăţători pensionari. Întâlnirea a prilejuit şi un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul Corăghească şi Ansamblul Mugur de Stejar. La Delenii Iaşilor tradiţiile sunt la mare cinste. Foclorul, frate cu moldoveanul şi cu românul, în general, în orice moment al vieţii, este sprijinit şi promovat de administraţia locală de la Deleni, pentru că folclorul ilustrează frumuseţea oamenilor şi a zonei. „Este o întâlnire prin care comunitatea recunoaşte meritele celor care au lucrat în învăţământ şi au format destine. Multe cadre didactice invitate la eveniment mi-au fost şi mie profesori. Toţi au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea comunei şi comunitatea le acordă respectul cuvenit. Fiecare cadru didactic va primi o plachetă. Întâlnirea pune faţă în faţă generaţii şi chiar doresc să se discute şi despre altceva în comunitate, nu numai mizerii din politică. Noi avem obligaţia să promovăm ceea ce este bun, ceea ce este frumos, avem obligaţia să promovăm modele ale comuniţăţii pentru ca generaţiile viitoare să crească în acest spirit”, a spus economistul Dumitru Prigoreanu înaintea manifestării.

O astfel de iniţiativă mai greu se întâlneşte în comunităţile locale. Iar exemplul ar trebui urmat, pentru că formarea generaţiilor viitoare ţine de prezent. Toţi şi-n special aleşii locali au obligaţia morală de a veghea la formarea generaţiilor viitoare. Spuneam de tradiţii şi de faptul că administraţia locală sprijină fenomeul cultural-tradiţional. Nu demult Căminul cultural din comună a fost modernizat şi dotat corespunzător, iar comunitatea se mândreşte cu ansambluri folclorice renumite.

Adunând investiţiile publice cu manifestările culturale ajungem la o realitate şi anume că la Deleni se îmbină utilul cu plăcutul şi rezultatele sunt remarcabile.

Mireasma toamnei parcă mai plutea pe dealurile Delenilor, cu toată ploaia mocănească şi frigul de afară ce anunţa venirea iernii. La Deleni, ca-n fiecare zi, chiar dacă era zi de sărbătoare oamenii umblau grăbiţi cu treburi şi totul în jur era în mişcare, pentru că Deleniul este un ţinut de suflet, bogat şi variat, cu oameni harnici şi tradiţii adânc înfipte în istoria neamului românesc…, aşa cum îi place primarul Dumitru Prigoreanu să spună. Închei reportajul de faţă cu o frază din cartea de vizită a comunei: Deşi este situată departe de ochii lumii, la 80 kilometri de Teiul Luceafărului, prin grija diriguitorilor şi prin spiritul gospodăresc al cetăţenilor, Delenii se prezintă astăzi vizitatorilor ca o unitate administrativ teritorială care nu se consideră în vreun fel marginalizată… (B.A.)

Leave a Comment