Google

Comunicat de presă

Written on:martie 1, 2015
Comments are closed

01_foto conferinta_Kasta Morrely netProiect European „Cultural diversity for Social inclusion”

KASTA MORRELY este o asociație internațională culturală și de apărare a drepturilor omului, apreciată în presa internațională de specialitate ca autoritate în industriile creative, ce militează pentru dezvoltarea sustenabilă a societății democratice prin promovarea competențelor și calificărilor profesionale.

Asociația Kasta Morrely anunță încheierea proiectului european Cultural diversity for Social inclusion. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul „Cultural Diversity for Social Inclusion” a abordat o propunere creativă de atragere a tinerilor cu oportunități reduse spre implicarea în activități culturale pentru a contribui la dezvoltarea și incluziunea lor socială.

Acțiunea centrală a fost un training internațional, desfășurat în Iași, România, în perioada 03 – 12 decembrie 2014, cu participarea a 28 de lucrători și lideri de tineret din Albania, Armenia, Croația, Grecia, Italia, Macedonia, Portugalia, România, Turcia, Ucraina.

Activitățile trainingului s-au bazat pe metode ale educației non formale, vizite de studiu și prelegeri susținute de experți, asigurând participanților internaționali un proces de învățare bazat pe dezvoltarea aplicativă a competențelor și schimbul de bune practici. Dintre temele abordate în activități exemplificăm: tineri cu oportunități reduse, diversitate culturală, planificare strategică, management organizațional, diferențe culturale, sociale și lingvistice în spațiul european, dezvoltarea de competențe, programul Erasmus+.

Dintre rezultatele proiectului enumerăm:

  • Recunoașterea rezultatelor de învățare prin oferirea de Certificate Youthpass – generate de Comisia Europeană;
  • 28 de lucrători de tineret formați pentru a acționa prin activități culturale pentru includerea socială a tinerilor cu oportunități reduse;
  • O strategie organizațională de includere a tinerilor cu oportunități reduse prin activități culturale;
  • Dezvoltarea parteneriatului între ONG-urile promotoare;
  • Crearea unor produse vizuale pentru promovare și diseminarea rezultatelor de învățare.

Prin acest comunicat echipa de coordonare a proiectului “Cultural diversity for social inclusion” transmite mulţumirile sale voluntarilor Kasta Morrely, partenerilor internaţionali şi colaboratorilor locali profesionişti care s-au implicat responsabil la buna implementare a proiectului. Tot cu acest prilej transmitem din partea voluntarilor Kasta Morrely mulţumiri publice echipei Erasmus+ România pentru suportul profesionist acordat pentru realizarea cu succes a acestui proiect.

Coordonator proiect,

Ana Hriscu, Președinte Executiv Kasta Morrely

Sorry, the comment form is closed at this time.