Google

Comunicat al Uniunii Vatra Românească – Filiala Botoşani

Written on:martie 19, 2014
Comments
Add One

Cimitir eroi BTÎn conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la manifestările din spaţiile publice, Filiala Botoşani a Uniunii Vatra Românească va desfăşura miercuri 19 martie 2014, între orele 17.00 – 19.00, o pichetare susţinută de membri şi simpatizanţi ai organizaţiei noastre, în spaţiul din faţa Prefecturii judeţului Botoşani. Scopul acţiunii este de sprijinire a mişcării românilor transilvăneni, de contracarare a activităţilor iredentiste desfăşurate de unii cetăţeni maghiari pe teritoriul României, activităţi ce atentează la prevederile constituţionale vizând statutul Limbii Române, precum şi la indivizibilitatea teritorială a României. Filiala Botoşani a Uniunii Vatra Românească acţionează în acest sens, în coordonare cu Comitetul Naţional Director al Uniunii Vatra Românească (cu sediul la Târgu Mureş) în baza prevederilor statutare privind activităţile desfăşurate şi a modului de acţiune pentru îndeplinirea acestor activităţi: sesizarea opiniei publice asupra pericolelor încălcărilor prevederilor constituţionale privind drepturile şi interesele naţionale ale poporului român; susţinerea cu fermitate a statutului Limbii Române de limbă oficială a Statului Român; exprimarea poziţiei Uniunii Vatra Românească în problemele de interes naţional, prin apeluri şi declaraţii în intervenţii publice. Precizăm că textul pancartelor pe care le vom afişa se va referi la prevederile constituţionale susmenţionate. Manifestarea opoziţiei faţă de acţiunile iredentiste – acţiuni care aduc atingere drepturilor constituţionale ale fiecărui român – va fi prezentă şi în paginile periodicului „Vatra Noastră Românească” editat la Botoşani. Ing. Paul Mircea Iordache – preşedintele Filialei Botoşani a Uniunii Vatra Românească.

Leave a Comment