Google

Casa de ajutor a pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad – o oază într-un deşert (social, economic, spiritual şi cultural)

Written on:februarie 22, 2015
Comments
Add One

Mihai Nicolaie, presedinte CARP ELENA CUZA Barlad netBârladul a fost şi rămâne capitala Ţării de Jos şi după Iaşi a doua capitală culturală a Moldovei, Un fel de Waimar – George Călinescu.

Aflat la confluenţa unor mari drumuri comerciale între Nord şi Sud şi între Est şi Vest, dar şi în calea tuturor răutăţilor lumii, năvăliri de tătari, inundaţii şi incendii, Bârladul a renăscut de fiecare dată din propria cenuşă, asemeni păsării Phoenix, iar vicisitudinile istoriei i-au făcut pe oamenii locului mai solidari. A dat ţării doi oameni de stat: Alexandru Ioan Cuza şi Gheorghe Gheorghiu-Dej, dar şi savanţi şi artişti ca Vasile Pârvan, Marcel Guguianu, Victor Ioan Popa, Nicolae Tonitza, Alexandru Vlahuţă, George Tutoveanu şi alţii. Aici a luat fiinţă acum o sută de ani (1 mai 1915) Academia Bârlădeană, iar prin şcolile sale au trecut şi s-au format nume mari ale culturii şi ştiinţei româneşti.

Oameni cu suflet mare, filantropi ca fraţii Gheorghe şi Nicolae Codreanu, Stroe Belloescu, Iorgu Radu şi-au dăruit obştii averea lor pentru propăşirea celor mulţi. Tradiţia s-a păstrat şi s-a continuat până în zilele noastre.

Din solidaritate umană, a luat fiinţă prima formă de organizare “Funcţionarul -24 ianuarie 1898” – societate de ajutor reciproc în caz de boală, înmormântare, aprovizionare cu alimente şi lemne de foc, dar şi participări la activităţi cu caracter spiritual. Primul proces verbal al Societăţii datează din 4 ianuarie 1916 din care aflăm că preşedinte era Gheorghe Kiriac şi secretar Gheorghe Dobranici. În 1932 la 23 iunie, pe baza celei anterioare, ia fiinţă noua societate naţională “Asociaţia Solidară a Pensionarilor Civili din România” – filiala Tutova numită “Asociaţia Pensionarilor Tutoveni”, primul preşedinte fiind N. K. Gheorghiu. În şedinţa din 12 ianuarie 1933 s-a pus problema editării unui ziar, crearea unui drapel şi a unei insigne pentru fiecare membru. Anul 1935 a fost considerat anul drapelului, care a fost sfinţit în Grădina Publică la 5 iunie. Preşedinte pentru mai mulţi ani a fost Corneliu I. Droc fost primar şi deputat, dar şi preşedinte al “Băncii Populare a Pensionarilor”.

Din iulie 1945, preşedinte pentru mulţi ani va fi Barbu Gheorghe care s-a preocupat de organizarea economatelor pentru pensionari, dar şi de reorganizarea, conform noilor cerinţe ale societăţii, pe baza Decretului nr. 204/21 noiembrie 1951. La 8 octombrie 1954, Sfatul Popular al oraşului Bârlad, Secţiunea “Prevederilor Sociale” a aprobat cu numărul 41.105 înfiinţarea “Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor” care continuă activitatea celei din 24 ianuarie 1898 şi a celei din 23 iunie 1932.

În 1956 la 22 octombrie, Casa s-a mutat în local propriu şi a primit o parte din mobilierul avut şi care fusese trecut în patrimoniul oraşului. Din 1957, preşedinte a fost Ioan Hizic şi s-a hotărât ca de la 1 iulie să se înfiinţeze o secţie pentru acordarea de ajutoare în caz de deces, iar la 21 decembrie, confecţionarea unui drapel negru. 1958 a fost un an de realizări, când s-a organizat o bibliotecă cu 232 de volume şi achiziţionarea altora precum şi aprovizionarea membrilor cu lemne de foc. Existau 1.517 membri din care: 1.065 civili; 226 militari; 226 I.O.V. R., iar la 30 iunie 1958 – 1.737 şi s-au acordat ajutoare în valoare de 16.680 la 526 de persoane.

Până în 1966 a fost preşedinte Ioan Hizic, după care au urmat: Iacob Gheorghe – 1966-1974 cel care a achiziţionat imobilul din strada Nicolae Iorga nr.7; Ariton Vasile – 1974-1978; Saulea Gheorghe – 1978-1980; Parfeni Vasile – 1980-1989 şi pentru 50 de zile tulburi Petrea Aur, iar din 2001 Gheorghe Vrabie. Între 2002-2010 – Tănase Gheorghe.

În acest timp s-a pus problema construirii sediului care a fost dat în folosinţă în 1999, după 3 ani de eforturi, realizându-se şi un cabinet de boli interne, două cabinete stomatologice; cabinet oftalmologic; cabinet de tratamente. A fost procurat un car mortuar, iar în clădirea veche funcţionează un magazin tip economat, un atelier de frizerie, unul de croitorie şi unul de tâmplărie, ateliere de cizmărie şi reparaţii radio-tv.

În anul 2010 s-a ales o nouă conducere a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad formată din președinte – magistrat pensionar Nicolaie Mihai, sprijinit de un Consiliu Director format din: inginer agronom Filip Stelian, ofițer în rezervă Râncu Liviu Adrian, ofițer în rezervă Fitcal Mircea și tehnician proiectant Tănase Veruța, sub patronajul cărora dezideratele generațiilor anterioare au devenit realitate. Având ca deviză motto-ul “Împreună suntem mai puternici”, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza sub actuala conducere a încheiat parteneriate cu toate instituțiile administrative, de cultură, cu biserici, școli, încât numărul membrilor a atins cifra de 32.436 persoane înscrise în cadrul a 32 de sucursale.

În perioada 2010-2013 s-au acordat unui număr de 45.441 de membri ajutoare nerambursabile materiale și bănești în valoare de 3.347.302 lei, iar în 2014 un număr de 20.360 membri au beneficiat de ajutoare nerambursabile în valoare de 1.112.951 lei. Totodată, se oferă o serie de servicii şi facilităţi. Astfel, prin magazinul cu profil naturist s-au achiziționat de către un număr de 16.000 membri produse în valoare de 718.515 lei, iar prin magazinele de tip Economat (18 la număr) 24.000 de membri au putut beneficia de bunuri fără adaos comercial în valoare de 922.055 lei.

Ținând cont de situația materială nu tocmai potrivită de care pensionarii au parte, de faptul că aceștia suferă o dată cu înaintarea în vârstă de diferite afecțiuni, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza le vine în ajutor prin înființarea a trei cabinete stomatologice, a unui cabinet de reflexoterapie, oftalmologie, a unui cabinet de termomasaj, dotat cu aparatură ultramodernă, dar și a unui cabinet de tratamente și igienă corporală. De serviciile acestor cabinete au beneficiat un număr de 14.011 membri.

Totodată, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza oferă membrilor săi posibilitatea de a beneficia în mod gratuit de consultații juridice prin intermediul Cabinetului juridic coordonat de avocații Aurel Hobjilă și Carmen Frățiman. În anul 2014, s-au bucurat de serviciile acestui cabinet un număr de 773 membri.

Membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza beneficiază și de serviciile unui atelier de croitorie, în anul 2014 trecându-i pragul un număr de 1.076 persoane, a unui atelier de frizerie – coafor vizitat de 8.152 membri și a unui magazin cu profil funerar.

Se impune a preciza și faptul că activitatea desfășurată de către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza a încetat de mult să mai fie unilaterală, aceea de întrajutorare materială. Călăuziți de motto-ul „A îmbătrâni este un privilegiu, a îmbătrâni frumos e o artă!” conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza se raliază misiunii apostolice pe care orice asociație de tip C.A.R.P. și-a asumat-o și anume: organizarea de activități social-culturale menite a le induce vârstnicilor sentimentul de implicare în viața comunității în care își duc traiul zilnic pentru a nu se simți singuri și marginalizați. În atari condiții, membrilor Casei li se oferă posibilitatea de a împărtăși din experiența lor de viață, de a își așterne gândurile în paginile unei publicații trimestriale sugestiv intitulată „Viața noastră”. De altfel, primul număr al revistei a văzut lumina tiparului în anul 2004, din inițiativa președintelui de atunci al Casei, Gheorghe Tănase. A urmat o perioadă de prefaceri și căutări, timp în care revista a fost pregătită pentru momentul reîntâlnirii cu cititorii săi, eveniment ce a avut loc în anul 2010, când prin Hotărârea nr. 209 din 24 septembrie, Consiliul Director în frunte cu președintele Nicolaie Mihai au decis reeeditarea sa. De atunci și până în prezent au trecut mai bine de 10 ani, timp în care au fost editate 18 numere, revista sporind nu doar ca număr de pagini, ci și în calitatea materialelor prezentate, aspecte ce de altfel au oferit un plus de valoare acestei publicații ce a depășit de mult granițele județului Vaslui. Precizăm de asemenea, faptul că revista „Viața noastră” e o publicație cu și despre pensionari, e spațiul destinat preocupărilor lor dintre cele mai diverse, în paginile căreia descoperim printre altele aspecte de istorie locală, evocări ale unor personalități bârlădene din diferite domenii: istorie, literatură, muzică, pictură etc. sfaturi medicale, dar și informații despre ultimele realizări ale Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza.

Avansând pe calea raționamentelor, menționăm totodată faptul că activitatea culturală desfășurată sub egida Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza nu se rezumă doar la paginile revistei „Viața noastră”. Ba dimpotrivă, Casa și-a făcut un obicei din a oferi pensionarilor prilejul de a demonstra că, în ciuda greutăților zilnice, a stării de sănătate precare, ei se mai pot îngriji și de aspectele plăcute ale vieții, se mai pot gândi la noi modalități de înfrumusețare a lumii în care trăiesc. În acest sens, aproape lunar în sala de conferințe a Casei, purtând numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sunt organizate diferite simpozioane, conferințe pe teme dintre cele mai diverse.

În rândurile următoare, propunem înspre exemplificare câteva din aceste manifestări cultural – artistice desfășurate în anul 2014 sub auspiciile Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad:

14 ianuarie, Conferința ″Eminescu – între realitate și mit″ susținută de către profesor Gabriela Cotae, manifestare prilejuită de împlinirea a 164 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu;

29 august, Conferința ″Mărită Doamnă, Limba românească!″ manifestare cu prilejul Zilei Limbii Române, susținută de către profesor Petruș Andrei;

24 noiembrie, Conferințele unde au fost evocate figurile lui N.D. Cocea de către prof. Mihai Luca și a lui Ioan Iancu Codrescu de către prof. Petruș Andrei, urmate de dezbaterea ″De ce iubesc bărbații?,″ dar și de Conferința dedicată poetului Simion Bogdănescu – ″Guvernatorul poeziei.″

Totodată, pe lângă aceste activități cu caracter cultural, Consiliul Director împreună cu președintele Nicolaie Mihai organizează și spectacole de poezie, muzică și dans, menite să aducă bucurie și speranță în sufletele bunicilor noștri. În acest sens, menționăm câteva dintre acestea, precum:

1 martie, Spectacolul ″Eternele renașteri″ dedicat Zilelor de 1 și 8 martie, cu participarea corului Crizantema, a formației de dansuri a Ansamblului folcloric Rapsozii Iveștiului, a grupului de dansuri Zori de zi a Primăriei Zorleni, a Valericăi Pruteanu, a lui Mihai Gheciu, a orchestrei Ansamblului folcloric Rapsozii Iveștiului, a corului Eleison, a ansamblului de dansuri Hora și alții;

8 octombrie, Spectacolul literar artistic, coregrafic și muzical ″Simfonia toamnei″ dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și a aniversării a 116 ani de la înființare și a 60 de ani de la reorganizarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza. Dintre participanți amintim: corul Crizantema, ansamblul ″Răzeșii″ Pogonești, ansamblul ″Voioșii″ Fedești, ansamblul de dansuri ″Hora,″ Dragoș Tufă, Petruș Andrei, Mihai Gheciu, Ioan Staș, Iftene Cioriciu, Dumitru Olaru și alții;

20 decembrie, Spectacolul literar artistic, coregrafic și muzical dedicat sărbătorilor de iarnă ″Colinde, colinde… Poezia obiceiurilor de iarnă,″ cu participarea profesorilor Gruia Novac, Petruș Andrei, Iftene Cioriciu, Dragoș Tufă, George Forcos Palade, Florentina Albu, corului ″Crizantema,″ a grupului ″Hai – hui″ și alții.

Dar activitatea cultural – artistică și recreativă aparținând Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” nu se rezumă doar la evenimentele menționate în rândurile de mai sus. Astfel, cunoscând faptul că sănătatea este bunul cel mai de preț al omului, conducerea Casei organizează anual competiții cu caracter sportiv, prin care îndeamnă pensionarii la mișcare și la adoptarea unui stil de viață sănătos. De altfel, Casa și-a făcut un obicei din a invita în fiecare an, fie cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, a celor pascale, a Zilelor Casei sau a Zilei Naționale a României, pensionarii și tinerii (pentru aceștia din urmă se organizează din anul 2013 competiția „Tinere vlăstare” la cros, șah și tenis de masă) la sport și mișcare în aer liber.

De asemenea, cu ocazia aniversării a 116 ani de la înființare și a 60 de ani de la reorganizarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” prin grija președintelui Nicolaie Mihai, sprijinit de un puternic Consiliu Director a fost publicată și o Monografie. Și tot aici, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării Casei, a fost sfințită o troiță în incinta sediului Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad, a fost stabilit un drapel, iar data de 24 ianuarie a fost declarată drept ziua aniversară a Casei, deziderate la care antecesorii doar năzuiau.

Se impune a mai preciza și faptul că în Bârlad, în speță la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” s-a împămâtenit bunul obicei de a fi sărbătorită Nunta de Aur, prilej cu care sunt omagiate cuplurile care și-au unit destinele în urmă cu cinci decenii. În anul 2014, spre exemplu au fost sărbătorite, un număr de 85 de cupluri din municipiul Bârlad, dar și din satele unde Casa deține sucursale.

Cele afirmate pe parcursul acestor rânduri ne relevă grija pe care Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” o poartă persoanelor de vârsta a treia, de la a nu le lipsi nimic din cele necesare unui trai decent și până la a avea grijă de sufletele lor. Totodată, sub conducerea președintelui Nicolaie Mihai – un om pentru oameni – și a unui Consiliu Director competent, cu un nou Statut, dar și printr-un management performant, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad, pe bună dreptate poate constitui un exemplu pentru celelalte organizații de profil din țară.

Material întocmit de membrii C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad

Președinte – magistrat pensionar Nicolaie Mihai

Asistent relații publice și comunicare Teodora Elena Zaldea

Profesor pensionar Ghiță Cristian

Leave a Comment