Google

Bilanț la Penitenciarul Botoșani

Written on:februarie 10, 2014
Comments
Add One

Penitenciar BTLa finele săptămânii trecute, la sediul Penitenciarului Botoşani a avut loc prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de către personalul unității în anul 2013, în prezența liderilor organizațiilor sindicale și a personalului unității. Pe parcursul anului 2013, Penitenciarul Botoşani  şi-a desfăşurat activitatea în sensul respectării demnităţii umane, asigurarea drepturilor prevăzute de lege în termenele legale, siguranța locului de deținere, facilitarea responsabilizării şi reintegrării în societate a persoanelor private de libertate, contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii locale, menţinerea ordinii publice şi siguranţei naţionale. Activitatea desfăşurată cu persoanele private de liberate este bazată pe principiul balanţei dintre umanitate şi stricteţe, valori asumate de către personalul penitenciarului, în acest fel exercitându-se controlul necesar implementării sancţiunilor privative de libertate, în acelaşi timp asigurând suportul şi motivarea condamnaţilor spre o dezvoltare personală, socială, vocaţională şi educaţională pro-socială. Astfel, Penitenciarul Botoşani a custodiat un efectiv mediu de 1275 persoane private de libertate, în continuă creştere faţă de anii precedenţi. Din acest efectiv au fost folosiţi la muncă un număr de 249 de persoane private de libertate, realizând un venit în valoare de 300.245,45 lei din prestări servicii. Persoanele private de libertate au fost prezentate la organele judiciare, conform solicitărilor venite din partea instanţelor şi a organelor de urmărire penală. Activitatea  s-a menţinut ca fiind deosebit de importantă prin faptul că Penitenciarul Botoşani deserveşte un număr de 28 organe judiciare din judeţele Suceava şi Botoşani.  În anul 2013 au fost înregistrate un număr de 7.020 de prezentări ale persoanelor private de libertate în faţa instanţelor de judecată. În acelaşi context, escortarea persoanelor private de libertate s-a realizat într-un număr de 1.280 la policlinici şi spitale. Acordarea dreptului la vizită, pachet, convorbiri telefonice şi corespondenţă s-a asigurat la timp şi în cuantumurile prevăzute de lege, pe parcursul anului 2013 fiind acordate 9.567 vizite. La  sediul  unității penitenciare,  cu  sprijinul Oficiului de Stare Civilă  Botoșani  s-au oficiat  un  număr de  21 de căsătorii conform solicitărilor  şi,  cu  respectarea  prevederilor legale,  s-au  acordat  333  vizite  intime cu durata de 2 ore şi 20 de vizite cu durata de 48 ore.  Aplicarea metodologiei disciplinare şi intervenţia recuperativă individualizată, au determinat o practică disciplinară adecvată menţinerii unei stări de normalitate, în anul 2013 fiind  aplicate 456 de sancţiuni disciplinare. Dreptul la informare al deţinuţilor a fost asigurat prin instalarea punctelor de informare și documentare de tip “Infochioșc”, actualizarea informaţiilor din mapele de cameră, precum şi prin intermediul studioului TV cu circuit închis CAPTIV ANT TV. Pentru acoperirea nevoilor de şcolarizare a persoanelor private de libertate, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Liceul Tehnologic Special Sfântul Stelian, s-au organizat cursuri şcolare pentru clasele I-IV, V-VIII și a IX-a, anul şcolar 2012/2013 fiind finalizat de 79 persoane. Pentru un număr de 37 de persoane analfabete, personalul Serviciului Educaţie a organizat  programe de alfabetizare. Formarea profesională a persoanelor private de libertate a reprezentat, ca şi în anul anterior, o prioritate în activitatea Serviciului Educaţie, având în vedere custodierea deţinuţilor repartizaţi să execute pedeapsa privativă de libertate în regim semideschis. Cursurile de calificare s-au desfăşurat exclusiv în cadrul proiectului cu finanţare externă nerambursabilă “O societate în schimbare – reintegrarea socială şi profesională a deţinuţilor implementat in parteneriat cu penitenciarele Galaţi şi Giurgiu, un număr de 184 de persoane condamnate beneficiind de calificări în domeniile: operator introducere, validare şi prelucrare date, faianţar-montator placaje, bucătar, tâmplar universal, fochist și lucrător în cultura plantelor. Din punct de vedere logistic, sectorul economico-administrativ din unitate a avut în vedere utilizarea eficientă a resurselor limitate oferite de economia naţională, aflată în criză economică, astfel încât unitatea să nu înregistreze sincope majore în funcţionare. Aplicarea raţionalităţii în activitatea economică a condus la utilizarea resurselor în cea mai adecvată formă, la conceperea şi realizarea unui raport eficient între resursele alocate şi nevoile unităţii, precum şi la prognozarea evoluţiei acestui raport şi găsirea celor mai bune căi de optimizare a lui. Menţinerea unui standard ridicat al calităţii actului medical a reprezentat o provocare constantă în decursul anului care s-a încheiat, în condiţiile unui deficit de personal de specialitate şi continuă să fie un obiectiv în anul 2014. În cursul anului 2013, sectorul medical din cadrul unităţii penitenciate a acordat un număr de 24.382 consultaţii medicale persoanelor private de libertate. De asemenea, au fost efectuate un număr de 41.472 de tratamente şi manopere de mică chirurgie şi au fost acordate 1788 consultaţii şi tratamente stomatologice. În cursul anului 2013 au fost înregistrate un număr de 55 internări ale persoanelor private de libertate cu afecţiuni diverse, medicale sau chirurgicale, în spitalele aparţinând reţelei Ministerului Sănătăţii Publice şi 375 în spitale penitenciar, activitate care a determinat asigurarea escortării şi supravegherii persoanelor private de libertate de către personalul operativ. Acţiunile  întreprinse  de  personalul Penitenciarului Botoșani  au  însemnat  în primul rând,  prioritizarea  măsurilor  luate pe  linia  utilizării  cu maximă eficienţă  a  mijloacelor şi  materialelor  din dotare, precum şi  reducerea cheltuielilor nejudicioase,  a  consumului  de  utilităţi  şi  eliminarea pierderilor,  asigurându-se  astfel   resursele  necesare  funcţionării  penitenciarului  în  contextul economic actual.  Concluzionând despre activitatea desfăşurată în anul 2013, putem afirma faptul că ea s-a înscris în condiţii de normalitate, fiind înregistrate progrese în principalele domenii de activitate: siguranţa deţinerii, reintegrare socială şi pe linia folosirii judicioase a resurselor umane şi financiare.

Leave a Comment