Google

Aviaţia vrânceană, piatra de temelie a pioneratului şcolii româneşti de aviaţie

Written on:februarie 2, 2015
Comments
Add One

avionPe frumoasa vale a Milcovului de la Focşani, pe o suprafaţă de aproxmativ 100 ha. este situat Aerodromul Focşani, actualmente în stare de conservare, unul dintre cele mai bune şi eficiente aerodromuri din ţară, cu pistă de zbor naturală care permite scurgerea rapidă a apei prin straturile freatice ale solului favorizând astfel zborul chiar şi după 30 minute de ploaie torenţială.

Dar cel mai semnificativ lucru, îl constituie faptul că, acest aerodrom de la Focşani, a reprezentat de-a lungul anilor ,,nucleul de bază în formarea şi perfecţionarea dascălilor zborului cu elevi în prima fază de zbor cu motoare clasice cum au fost; Farmanul, Meseşmitul, Iuncărul, Nardiul, Il-14, Li-2, Po-2, IAK-12, etc.

Documentaţia istorică a aerodromului de la Focşani, atestă faptul că de-a lungul unui secol s-a zburat cu avioane de şcoală. Astfel, prin 1950-1955, a exista la Focşani- Şcoala de aviaţie Nr.1 şi la Tecuci Nr.2, care pregăteau piloţi militari şi civili ce au dovedit o reală măiestrie atât ca instructori cât şi în caz de atac aerian. Se zbura cu avionul Mig-15 echipat cu armament.

În anul 1911, prinţul Bibescu înfiinţează la Focşani două escadrile cu avioane de tip ,,FARMAN”.

După primul război mondial, aviaţia se dezvoltă foarte mult, astfel că Prefectul de Putna cere înfiinţarea unui aerodrom la Focşani, unde zburau Il-14, Li-2 şi Po-2-iul care creea în rândul aviatorilor şi a simpatizanţilor un entuziasm deosebit.

Tot de pe acest aerodrom, au mai decolat avioane utilitare, elicoptere, avioane sanitare, (AVIASAN), care-i transporta pe bolnavi, planoare şi motoplanoare, deltaplane, se făceau mitinguri aviatice cu acrobaţii şi paraşutism.

Prin anii 1970-1971, a existat o şcoală civilă de aviaţie care ulterior a trecut în cadrul Şcolii Militare ,,Aurel Vlaicu”, de la Bobocu, dar care a constituit un grup-şcoală, legătură ce a dus ulterior la formarea Escadrilei a-IX-a, ce a zburat pe Boboc şi Focşani, comandant era colonelul Enache Ion şi şef tehnic maiorul Mărgoi N.

Condiţiile erau ceva mai grele, am locuit în barăci de lemn, cazanu de la bucătărie era încălzit cu o sobă ce funcţiona cu păcură, dar ne-am gospodărit în aşa fel încât zborul să se desfăşoare în condiţii depline de securitate. Eram ca într-o familie. De fapt, aceasta este adevărata relaţie între pilot şi mecanicul de avion bazată pe încredere, prietenie şi corectitudine.

Au existat instructori cu foarte multă experienţă şi profesionalism cum au fost; col.Enache Ion, Grecu Ion, Macu (insp. de zbor), col. Ghiţă, col. Bostan Jenică, col. Păcuraru, mr. Ioniţă, mr. Frangulea Petre, mr. Stoica Titi, cpt. Coşoreanu, (căzut cu avionul IAR-823), cpt. Galea, lt. maj. Pojoga, (căzut cu avionul Zlin la Petreşti în 1973). Mai tineri şi foarte experimentaţi piloţi cpt. Struţ Marian, Călin Ion, Huci Victor, Baraghină Costică, cpt. Neagu Vişan, cpt. Voiculeţiu, comandoru Nicolae, col. Stoian, col. Rotaru Victor, care în anul 1980 a înfiinţat ,,REGIMENTUL DE AVIAŢIE FOCŞANI”, cu 3 escadrile- două de IAR 823,(a-I-a şi a-III-a pe Boboc cu col. Nicolaescu Jenică şi şef tehnic Muscă Viorel) şi a-II-a de IAK-52, comandanţi col. Sahlean, apoi col. Răduţă. La escadrila a-I-a mr. Mereuţă, apoi col. Andrei, un excelent pilot. O contribuţie semnificativă au avut-o comandorii col. Paiu Ion, (în perioada revoluţiei din dec. 1989), experimentatul comandor Niţă Aurel, realizatorul revistei ,,ARIPI BUZOIENE”, comandorul Lazăr Ion şi comandor Văietuş Ion-inima unităţii noastre de la Focşani.

(M.M.P. aviator (r), Cernei Ion, iniţiator V.R.I.A., Colegiul de Aviaţie Acvila Focşani)

Leave a Comment