Google

ATELIERELE DE ANTREPRENORIAT

Written on:mai 25, 2018
Comments
Add One

Primăria orașului Comănești și Centrul de Informare Europeană „Europe Direct Valea Trotușului Comănești” au organizat în parteneriat cu Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Grupul de Acțiune Locală „Valea Muntelui”și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, o serie de 3 ateliere de antreprenoriat intitulate „Inovarea educațională – intersecția dintre educație, cultură digitală și antreprenoriat”, dedicate elevilor, studenților, viitorilor antreprenori, consultanților în afaceri, cadrelor universitare din domeniu și multi alții.

Au participat peste 160 de elevi ai Colegiului Economic din Bacău, cadre didactice, profesori universitari din Bacău și Comănești, precum și consultanți, antreprenori locali și reprezentanți ai administrațiilor locale din Valea Trotușului. În cele 3 ateliere s-au făcut vizite de lucru la o plantație de afine și o plantație de cătină din satele Păgubeni și Plopu ale orașului Dărmănești, la o fabrică de case de locuit, de camping și foișoare din lemn, din satul Vermești, cartier al orașului Comănești, și în ultimul atelier o vizită la o fabrică de săpunuri și detergenți ecologice și un magazin de degustare și vânzare produse alimentare ecologice realizate în zona montană Valea Muntelui, în satul Ghimeș din comuna Ghimeș-Făget.Toate obiectivele vizitate au beneficiat de sprijin financiar european prin diferite măsuri gestionate de Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui precum și din axe prioritare de dezvoltare regională și de mediu destinate IMM. Participanții au aflat informații privind modalitățile principale prin care tinerii studenți, viitori tineri antreprenori, își pot construi o carieră/ afacere, în ideea gestionării ei cât mai agile, despre posibilitatea acestora de a face stagii de practică într-o companie, expunerea lor la medii de învățare cu ajutorul noilor tehnologii, precum și implicarea acestora pe plan local în inițiative socio-culturale.

Context

Ca urmare a crizei economice și financiare mondiale, nivelul investițiilor a scăzut în UE. Sunt necesare eforturi coordonate la nivel european pentru a redresa economia. Planul de investiții pentru Europa, urmărește să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare, să înlăture obstacolele din calea investițiilor și să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru acestea. Aceasta prioritate a Comisiei Europene, denumita Locuri de muncă, creștere economică și investiții, are 3 domenii de actiune: Planul de investitii pentru Europa – Planul Juncker, ce urmareste relansarea investițiilor in Uniunea Europeana; Semestrul European – implementarea normelor economice in UE este organizata annual intr-un ciclu cunoscut sub numele de semestru European; Spre o economie circulară – măsuri privind economia circulară pentru a ajuta întreprinderile și consumatorii europeni să facă tranziția către o economie mai puternică, circulară, în care resursele sunt utilizate mai sustenabil.

Mai multe informații la: https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro

Leave a Comment