Google

Apelul 2 pentru propuneri de proiecte 2020 „În stare de bine”

Written on:iulie 12, 2020
Comments
Add One

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE             

Rubrica săptămânală oferită de Asociația EuroDEMOS

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează ApeluL 2 pentru propuneri de proiecte 2020 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

DOMENIILE DE ACȚIUNE

  • Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală saucare prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor saucare contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;
  • Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii saucare, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
  • Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

VALOAREA FINANŢĂRILOR

Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect, numit în continuare finanţare nerambursabilă din fonduri private în cadrul acestui Apel, este de 25.000 lei, iar valoarea maximă nu poate depăşi  235.000 lei.

DURATA PROIECTELOR

Durata minimă a unui proiect este de 2 luni, iar durata maximă estimativă este de 6 luni pentru proiectele depuse în Apel 2. Estimăm posibilitatea începerii proiectelor din data de 15 septembrie 2020. Toate proiectele trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 31 martie 2021.

 MODALITATEA DE APLICARE

În cadrul acestui Program, o organizaţie poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect în calitate de Solicitant sau partener pe perioada întregului Program. Astfel, organizanizații care au primit finanțare în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut, nu vor mai putea primi finantare în cadrul Apelului 2.

Pentru Apelul 2/2020 o organizație nu poate depune mai mult de 1 propunere de proiect în calitate de solicitant sau partener și poate primi finanțare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului Apel.

 Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul 2 de propuneri de proiecte din 2020 este între 21 iulie 2020, ora 09:00 și 23 iulie 2020, ora 16:00.

Mai multe informații se găsesc pe pagina programului: https://instaredebine.ro/

Leave a Comment