Google

Apel de proiecte din domeniul sportului ca instrument pentru integrarea și incluziunea socială a refugiaților

Written on:aprilie 28, 2020
Comments are closed

REALIZĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI EUROPENE   

Rubrica săptămânală oferită de Asociația EuroDEMOS

Potențialul sportului ca instrument de incluziune socială este acum bine cunoscut. În consecință, oportunitățile pe care proiectele sportive le oferă pentru a sprijini incluziunea socială a refugiaților în comunitățile gazdă sunt tot mai mult valorificate în multe state membre ale Uniunii Europene. Întrucât sportul este unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru integrarea cu succes a refugiaților, în special proiectele sportive locale pot avea un rol din ce în ce mai mare în încercarea de a facilita integrarea refugiaților în noile comunități. În întreaga Uniune Europeană, la nivelul statelor membre sau în cadrul programelor Uniunii Europene, au fost luate o gamă largă de inițiative și sunt deja implementate proiecte inovatoare. Această acțiune pregătitoare este o contribuție la acest efort și la o mai bună integrare a refugiaților prin sport.

Prin acțiuni concrete menite să integreze refugiații prin sport, rezultatele preconizate ale acestei acțiuni pregătitoare vor include:

  • promovarea implicării directe a refugiaților și a comunităților-gazdă;
  • promovarea unei abordări la nivel european, sporind potențialul comunităților-gazdă europene de a implica și a integra cu succes refugiații prin intermediul sportului.

Rezultatele preconizate sunt următoarele:

  • organizarea de activități sportive pentru refugiați
  • promovarea practicării sportului și a activității fizice de către refugiați
  • promovarea cooperării refugiaților și a comunităților-gazdă în organizarea activităților sportive.

Termenul limită pentru depunerea de proiecte: 1 iunie 2020

Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la 1 650 000 EUR. Grantul UE este limitat la o rată maximă de cofinanțare de 80 % din costurile eligibile. Granturile vor fi de maximum 300 000 EUR pe proiect. Granturile vor fi de minimum 200 000 EUR pe proiect.

Penru eventuale clarificări vă rugăm să ne contactați pe email: eurodemos@yahoo.com

Sorry, the comment form is closed at this time.