Google

Apel de proiecte adresat informării, educației non-formale și conștientizării

Written on:iunie 28, 2020
Comments
Add One

REALIZĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI de FINANȚARE     

Rubrică săptămânală oferită de Asociația EuroDEMOS

Agenția Natională pentru Romi a lansat sesiunea de cereri de finanțare nerambursabilă de proiecte în cadrul programului „Promovarea unui stil de viață sănătos prin informare, educație non-formală și conștientizare”, pentru care se acordă finanțări nerambursabile din fonduri publice.

Scopul programului este promovarea în comunitățile vulnerabile cu romi a unui stil de viață sănătos adresat mamei și copilului prin sesiuni de informare, educație non-formală și conștientizare asupra riscului de îmbolnăvire a familiei și a comunității.

Bugetul programului: 400.000,00 lei.

Termen pentru depunerea proiectelor: 16 iulie 2020.

Finanțare acordată: între 30.000 și 50.000 lei.

Obiectivul general  al programului de finanțare este promovarea unui stil de viață sănătos prin informare, educație non-formală și conștientizare ca urmare a abordării integrate a celor două domenii prioritate Educație și Sănătate, astfel:

  • „Îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români aparținând minorității rome prin creșterea accesului la servicii de sănătate preventive și curative și prin promovarea unui stil de viață sănătos”, conform obiectivului general cuprins în HG18/2015, capitolul Sănătate;
  • „Realizarea de activități extrașcolare cu elevi și copii romi și cei care nu aparțin acestei minorități pentru deprinderea și stimularea relațiilor interetnice”, conform direcției de acțiune (17) curprinse în HG18/2015, capitolul Educație.

Tipuri de activități eligibile:

  • Identificarea și inventarierea nevoilor medico-sociale ale beneficiarilor în vederea informării autorităților competente (DSP, ANR, Ministerul Sănătății etc);
  • Desfășurarea de sesiuni de Educație non-formală în sensul promovării elementelor cultural identitare rome (concurs de poezie, concurs de desen, întreceri sportive, teatru etc.), destinate elevilor proveniți din comunități dezavantajate, organizate în spații formale și informale, cu respectarea normelor în vigoare, respectiv, distanțării sociale – cel puțin 4 sesiuni;
  • Desfășurarea de sesiuni de educație pentru sănătate de informare, educare și conștientizare asupra riscului de îmbolnăvire a familiei și a comunității, destinate părinților/tuturilor elevilor beneficiari ai sesiunilor de educației non-formală – cel puțin 4 sesiuni;
  • Consultanță în domeniul medico-social;
  • Activități de promovare a proiectului.

Solicitanții eligibili pot fi persoane juridice, fără scop patrimonial, asociații și fundații constituite conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul sesiunii de selecție și Procedurile operaționale privind implementarea programului „Promovarea unui stil de viață sănătos prin informare, educație non-formală și conștientizare”, pentru care se acordă finanțări nerambursabile din fonduri publice, sunt afișate pe site-ul ANR www.anr.gov.ro sectiunea programe și strategii/finanțări 2020.

Leave a Comment