Google

Administraţie modernă la Consiliul Judeţean Botoşani

Written on:aprilie 7, 2019
Comments
Add One

Consiliul Județean Botoșani a parcurs încă o etapă în cadrul procesului de accesare a proiectului „Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, constând în semnarea Contractului de finanțare, transmis de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP. Proiectul are drept obiectiv introducerea unui sistem integrat și simplificarea procedurilor administrative la nivelul județului Botoșani în vederea îmbunătățirii calității serviciilor, consolidării eficienței administrative, creșterii accesului la serviciile publice, reducerea birocrației pentru cetățeni. Principala componentă a proiectului o constituie realizarea unei Platforme Integrate de Simplificare a Interacțiunii cu Cetățenii (PISC) și  Administrare Electronică a Documentelor (DMS), care va asigura registratură electronică, arhivă electronică (retro-digitizarea a  aprox. 1.700.000 de pagini documente relevante de arhivă), gestiunea achizițiilor și investițiilor, Hotărâri ale Consiliului Județean, Dispoziții, audiențe, petiții/reclamații/recomandări, rapoarte. Conducerea Consiliului Județean Botoșani se declară încrezătoare pentru faptul că o dată cu semnarea Contractului de finanțare și de către viceprim-ministrul Vasile – Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se va da startul unui proces de modernizare și debirocratizare a administrației publice locale și se vor putea oferi servicii prompte și de calitate tuturor cetățenilor județului. Valoarea totală a proiectului este de  2.898.556,08 lei, iar perioada de implementare este de 24 de luni. (G.B.)

Leave a Comment