Google

31 august- Ziua limbii sufletului meu

Written on:august 30, 2019
Comments
Add One

Dragi cititori, suntem aproape de o altfel de sărbătoare a inimilor, de o sărbătoare a sufletului pentru cei care simt dragoste pentru țară și apreciere față de tot ceea ce înseamnă românism. Este vorba despre Ziua Limbii Române. Cu acest prilej vă împărtășesc faptul că promovarea românismului pentru mine înseamnă, printre altele, iubirea, respectul, aprecierea sinceră pentru poporul român, pentru fiecare inimă care bate românește, care poartă valorile tradiționale lăsate ca zestre de strămoșii noștrii și pentru fiecare om care trăiește cu Dumnezeu în suflet și în minte.

Unitatea acestui popor, ce aparține în primul rând lui Hristos, unitate scăldată în sacrificiul sângeros al  strămoșilor, a stat și în condeiul scriitorilor, în penelul pictorilor, în ritmul muzicienilor. Lupta pentru acest popor s-a dat prin urmare nu doar pe câmpul de bătălie, nu a depins doar de forța armelor și de sacrificiul omenesc. Continuitatea existenței poporului nostru a fost asigurată de oameni de cultură precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ion Luca Caragiale și mulți, mulți alții. Instrumentul ce l-au folosit drept armă în lupta pentru supraviețuirea culturii românești și pentru prezervarea unei conștiințe vii a neamului a fost limba română. Limba română, la fel ca în trecut, va rămâne  modalitatea nobilă, exprimată cu har prin care s-a zidit temelia acestui popor greu încercat.

Poate că cel mai frumos și mai profund limba română a fost descrisă în poezia ,,Limba noastră’’ de Alexei Mateevici. Deoarece el s-a născut în Basarabia, când încă nu se înfăptuise România Mare, afirm că este o dovada clară a existenței unității spirituale și culturale foarte bine conturate în spațiul carpato-danubiano-pontic. Se pare că limba vorbită a avut puterea de a lega suflete, de a creiona o conștiință națională închegată mai trainic decât orice complot, orice amenințare fizică reală, decât orice încercare exterioară de a distruge poporul român. Viața și trăirile asemănătoare ale locuitorilor acestor meleaguri au dezvoltat în inimile lor un sentiment de înfrățire, solidaritate și au născut dorința de a clădi un viitor împreună. Așa  s-au făcut de fapt primii pași către Marea Unire.

Prin limba ce o vorbim, sufletul se adapă cu nemurire, cu adevăr, omul de rând neputând decât să ducă mai departe prin grai și prin cărțile de suflet taina specifică poporului român. Pentru cei 28 de milioane de vorbitori de limba română din toata lumea a fost proclamată în anul 2013 ziua de 31 august ca Zi a Limbii Române, la inițiativa Senatului României,susţinută de peste 300 de parlamentari de la toate partidele politice.În aceeaşi zi are loc o sărbatoare similară în Republica Moldova numită „Limba Noastră“, încă din 1990.

Vă amintesc faptul că limba română este, între limbile romanice, a cincea după numărul de vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei şi italianei. Din numărul total de vorbitori, 17 milioane se află în Romania, unde româna este limbă oficială şi limbă maternă pentru mai mult de 90% din populaţie. În Republica Moldova limba română este limbă oficială şi limbă maternă pentru trei sferturi din populaţie, iar în provincia autonomă Voivodina din Serbia, limba română este una dintre cele şase limbi oficiale.

Mai regăsim româna ca limbă oficială sau administrativă în Uniunea Latină, organizaţie internaţională care reuneşte ţările lumii în care se vorbeşte una dintre limbile romanice şi în Uniunea Europeană, de la 1 ianuarie 2007.

Totuși, aspectul cel mai grăitor din punctul meu de vedere, cu privire la valoarea limbii române și a spiritualității românilor o reprezintă faptul că ea este una dintre cele cinci limbi în care se oficiază servicii religioase în statul monastic Muntele Athos.

Bogăția sufletului românesc este concentrată într-un cuvânt format din trei litere, cuvântul dor. Nu mai există în altă limbă echivalentul acestui cuvânt. Dorul este definit ca dorința puternică, amestecată cu nostalgie, de a vedea sau revedea  pe cineva drag sau de a reveni la o stare  preferată. Acest sentiment l-au purtat în inimi românii din Basarabia, Moldova, Țara Românească și Transilvania în toți anii predecesori Marii Uniri. Iată că acest popor a fost înzestrat cu o capacitate de a simți profundă și cu o limbă pe măsură, prin care se pot reda cu ușurință emoțiile cele mai deosebite. Această realitate reprezintă comoara de suflet a poporului român deoarece nu poți explica unui străin în limba sa ceea ce Dumnezeu a dat omenirii să simtă și să exprime românește. Limba română este ca un pact între Dumnezeu și acest popor, menit să protezeje abundența și varietatea de valori spirituale ce au fost sădite în taină în ,,Grădina Maicii Domnului’’.Probabil că aceste valori spirituale l-au determinat pe  Vasile Alecsandri să spună  că ,,limba este cartea de noblețe a unui neam’’.

O informație controversată despre limba noastră, care poate ridica întrebări serioase, a fost oferită de  Miceal Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, fost decan al Colegiului ,,Sf. Petru Diocescan’’ din Wexford, fost președinte al Conferinței șefilor de universități irlandeze și fost membru al Biroului de conducere al Conferinței Rectorilor Universităților Europene. Acesta a grăit următoarele: “Chiar dacă se știe că latina este limba oficială a Bisericii Catolice, precum și limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puțină lume cunoaște că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, și nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă românească.’’

Eu vă pot vorbi doar despre certitudinea din inima mea, despre atașamentul față de limba tuturor românilor, limbă în care am spus pentru prima dată ,,mamă’’, pentru prima dată ,,te iubesc’’. Vă rog să nu uitați că liantul pe care îl reprezintă limba română este singura legătură care poate cu adevărat să păstreze neatinsă și de neclintit conștiința acestui neam.

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza’’ din Bârlad, deoarece are ca obiectiv promovarea culturii române și a valorilor naționale, pe lângă serviciile de întrajutorare și suport al vârstnicilor, serbează ziua de 31 august de 6 ani, iar limba română de peste 10 ani. În sala special amenajată- Al. I. Cuza, au  loc simpozioane, dezbateri și conferințe despre limba română, despre scriitorii români și moldoveni care, prin lucrările lor s-au aflat în timpul vieții, dar și după trecerea în neființă în slujba limbii și poporului român. Aceste evenimente au loc sub îndrumarea și cu aportul neobosit al colaboratorilor, anume distinși profesori pensionari de limba și literatura română, muzică și istorie.

Cu ocazia acestei zile de sărbătoare, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza’’ din Bârlad, magistratul pensionar Mihai Nicolaie, alături de Consiliul Director, urează la mulți ani tuturor membrilor și nemembrilor, un gând bun și cuget plin de înțelepciune sub semnul limbii noastre materne, limba română.

La mulți ani limbii române!

Articolul a fost realizat de Daniș Maria Mădălina- asistent în cadrul Departamentului Relații cu Publicul și Comunicare și domnul președinte Mihai Nicolaie.

Leave a Comment