Google

26,26 milioane Euro pentru microîntreprinderi

Written on:mai 7, 2019
Comments
Add One

AM POR a publicat pe 06.05.2019, Ghidul final aferent PI 2.1.A, apel 2019. Perioada de depunere a proiectelor: 08.07.2019 ora 12:00 – 08.11.2019 ora 12:00.

Solicitanți eligibili: societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). Solicitantul trebuie să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitantul trebuie sa fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul trebuie să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

 Locul de implementare a proiectului trebuie sa fie situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.

 Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

 Valoarea finanțării nerambursabile acordate:  minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro.

 Contribuția proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10,00%.

 Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

 Alocarea apelului de proiecte pentru regiunea Nord-Est este de 26,26 milioane Euro.

Leave a Comment