Google

17 decembrie 2019 – O zi dedicată schimbului de experiență

Written on:decembrie 22, 2019
Comments
Add One

Este cunoscut faptul că Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad se află în relații bune de colaborare cu reprezentanții localității Manta, raionul Cahul din Republica Moldova. Cu scopul consolidării acestei legături, Asociația din Bârlad a primit vizita Asociației de Economii și Împrumut ,,Columna Manta”, întâlnirea având ca scop informarea și schimbul de experiență.

Deși obiectul principal de lucru al Asociației din Manta îl reprezintă acordarea de împrumuturi membrilor săi, așa cum este și cazul Casei de Ajutor Reiproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad, experiența lor nu este la fel de bogată, iar Asociația se află încă în curs de dezvoltare. Deoarece serviciile oferite de Asociația din Bârlad sunt mult mai complexe, vizitatorii din Manta au dorit în primul rând să se informeze despre modul în care aceasta este organizată și cum reușește să funcționeze atât de eficient. Lăsând modestia la o parte, putem afirma că în anumite privințe Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” servește drept model. Din această cauză, președintele Mihai Nicolaie, alături de Consiliul Director, contabilul șef și câțiva angajați au participat la o discuție cu delegația din Manta, punând la dispoziție toate datele legate de modul de funcționare al Casei ce le pot servi drept ajutor.

Asociația de Eonomii și Împrumut ,,Columna Manta” a luat naștere la 18 martie 1998, cu asistența Alianței Microfinanțare din Moldova, inițiativa aparținând a 71 de membri fondatori. Sediul său se află în incinta primăriei Manta, membrii sunt în număr de 1.228, dintre care 459 au beneficiat de împrumuturi, iar 158 sunt depunători de economii. Până în acest an, Asociația se mândrește cu o valoare a împrumuturilor de 19.567.597 lei, acordate cu dobânzi între 18%-22%.

La fel cum se întâmplă și în cazul Casei de Ajutor Reciproc din Bârlad, A.E.I. ,,Columna Manta” obiectivele și punerea în aplicare a strategiilor este stabilită de Adunarea Generală și supravegheată de un consiliu.

Menționăm că delegația a fost compusă din Arseni Gheorghe – Director Executiv, Popov Natalia – contabil șef, Pascal Valentina – contabil-casier, Caminschi Ecaterina – președinta Consiliului Administrativ, membrii Consiliului (Pascal Alexandru, Gisca Elena, Grasun Elena, Hincu Gheorghe), Grecu Maria – președintele C.C. și membrii C.C.  (Zaporojanu Elena și Munteanu Ștefan).

Participanții la schimbul de experiență au profitat din plin de perspectivele diferite expuse și de experiența acumulată de bârlădeni. Sperăm din toată inima că această întâlnire va fi de folos noilor colaboratori de peste Prut.

Leave a Comment