Nălucile (XIX)

Written on:January 23, 2018
Comments
Add One

Cuvântul patrie vine din latinescul parens-părinte, patria este ţara părinţilor. Germanii spun la patrie, vaterland, adică ţara tatălui. Vater şi substantivul românesc vatră provin din arianul fater-tată. Cuvântul ţară vine din latinescul terra-pământ şi  aceeaşi rădăcină are substantivul ţărână. Formaţiunile statale apărute în spaţiul românesc din timpurile cele mai vechi sunt uniunile de obştii săteşti. La geţi se chemau cobâle şi există azi un sat tutovean numit Cobâla. După etnogeneza românilor, cobâlele au fost redenumite țări: Țara Vlăsiei, Țara Loviștei, Țara Dornelor etc., mai rar plaiuri sau câmpuri, exemplu Câmpul lui Dragoş din Moldova. Locuitorii ţării se numeau ţărani. De la ţările formate din obştii săteşti a rămas vorba “merg la ţară”, iniţial se spunea “merg în ţara cutare”. O foloseau târgoveţii din evul mediu când se duceau în satele de ţărani liberi, numiţi răzeşi în Moldova, moşneni în Muntenia şi Oltenia. Târgurile aparţineau boierilor sau domnitorului, unele însă erau libere. Oraş liber a fost Bârladul. Autonomia seculară a urbei l-a făcut pe Treboniu Laurian să scrie în “Istoria românilor” publicată în 1873 că Bârladul este o republică, unica menţiune de acest fel pe care autorul o face privitor la o localitate sau regiune din ţară. Ţările rurale nu sunt specifice doar spaţiului românesc, ele există şi în vestul Europei. Pentru a conserva identitatea locală şi mărcile de regiune, Franța a adoptat în 1995 o lege care acordă personalitate juridică ţărilor rurale tradiţionale. Până acum statul francez a recunoscut 546 de ţări, definite ca „domenii a căror locuitori împărtăşesc interese comune geografice, economice, culturale şi sociale”. În Moldova şi Țara Românească pământurile nelocuite, pe care de regulă cresteau păduri şi care nu erau ale cuiva: obştii săteşti, mănăstiri, târg sau boier, aparţineau domnitorului. Aceste pământuri se numeau pustii şi a rămas vorba “ducă-se în pustie” adică într-un loc al nimănui, nelocuit. Domnitorii obişnuiau să ofere bucăţi de pustie boierilor sau obştiilor de ţărani. Multe moşii boierești sunt la origine pustii. Moşie vine de la moş, era deci o proprietate stăpânită din bătrâni. La fel ţăranii liberi din Muntenia erau numiţi moşneni, adică aveau pământul de la străbuni. De la rază (de soare), cuvânt latin, dar prezent şi în limba geţilor, a derivat substantivul răzor, loc pentru arat defrişat într-o pădure, luminat de razele soarelui. În Moldova, cândva bine împădurită, ţăranii liberi se aşezau în codrii pustii, defrişau răzoare şi întemeiau sate. De la răzoarele unde locuiau li s-au zis răzeşi. Bunicii noştri încă ştiau care sunt fostele sate de răzeşi şi vorbeau de ele admirativ. Vechile plaiuri au supravieţuit ca denumire prin plăşi, unităţi adminstrative rurale existente până în 1950. Cuprindeau mai multe comune şi erau conduse de un pretor, subordonat prefectului de judeţ. În evul mediu timpuriu formaţiunile statale ţărăneşti erau conduse de cnezi sau juzi. Titlul de cneaz mai era atribuit primarilor din Muntenia până în 1864, iar în Banat până prin anii 1940. Juzii judecau pricinile dintre ţărani şi de aceea formaţiunea statală condusă de ei se chema judeţ. Românii s-au inspirat din Biblie, primii conducători ai evreilor au fost judecătorii. După apariţia statului centralizat, în Muntenia şi Oltenia judeţele devin unităţi administrative. În 1864 ţinuturile din Moldova sunt redenumite judeţe, iar din 1925 judeţele înlocuiesc în Transilvania comitatele. Secuii şi saşii au avut până în 1872 formaţiuni cvasistatale numite scaune. Erau scaune de judecată, teritoriul de jurisdicţie al unui judecător. Amintind de vechile scaune secuieşti, în Transilvania a existat până în 1950 judeţul Trei Scaune. Cuvântul judeţ este intraductibil, aparţine exclusiv spaţiului cultural românesc, bunăoară nu există judeţe în China. Eventual putem asemui judeţul românesc cu jurisdicţiile din cantonul elveţian Grisons.

În Bulgaria unităţile teritoriale tradiţionale se numesc ocoale, în Polonia voievodate, în ţările anglo-saxone şi în             Ungaria, comitate. Comitatele au fost cândva formaţiuni statele conduse de conţi. De fapt în Anglia comitatelor li se spune shire, termen înrudit cu Sir, titlu dat nobililor. În India forma de adresare pentru nobili este Sri. Cuvântul sri, înrudit cu sir însemna în sanscrită, luminos. Până în 1941 Serbia şi Croaţia erau împărţite în bănii. Rangul de ban, echivalent aceluia de duce, are ca etimologie iranianul baga-stăpân şi arianul bha-cel care vorbeşte. Termenul ban înrudit cu românescul boier şi cu rusescul bai-chiabur este regăsit în denumirea regiunii româneşti Banat şi a regiunii croate Banovina. În Indonezia districtele se numesc regenţe, termen ce aminteşte de stăpânirea olandeză asupra               Indoneziei, care a durat până în 1954. Pe vremea olandezilor unitățile administrative indoneziene erau conduse de un funcţionar numit delegat regal. În Germania districtele se numesc kreis – crăinicie. Crăinicii conduse de un crai au avut şi românii din Pocuția până în 1945. Asemenea crăiniciilor sunt unităţile teritoriale din Cehia şi Slovacia numite kraj, cuvânt care în limbile slave înseamnă regat. Toponimul Craina, provenit din kraj, este atribuit unor regiuni din Serbia, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Polonia. Denumirea de canton este dată azi statelor federale elveţiene şi unor unităţi administrative din Franţa, Belgia, Luxemburg, Quebec. Bosnia. Aşa cum am văzut etimologia termenului este latinul cantus-colț. La origine cantoanele au fost republici ţărăneşti aşezate în zonele mărginaşe ale ţării, scăpate de sub controlul feudalilor. Republicile ţărăneşti alcătuite din obştii libere au pigmentat Europa până în timpurile din  urmă. Erau conduse de sfatul bătrânilor. Fiecare familie primea anual prin tragere la sorţi folosinţa unui teren agricol. Pădurile, păşunile şi bălţile erau exploatate în comun. Ţara Vrancei, Câmpulung Moldovenesc şi Codrii Tigheciului, sunt republicile ţărăneşti enumerate de Dimitrie Cantemir în “Descrierea Moldovei”, dar acelaşi statut l-au avut în Moldova, Orheiul, Soroca şi Codrii Basarabiei. Mai supravieţuiau în sec. XIX  republicile ţărăneşti Bregenzerwald în landul austriac Voralberg, Unterwalden în cantonul elveţian Schwyz, iar în zonele băltoase din landurile germane Saxonia Inferioară şi Holstein, republicile: Hadeln, Stedingen, Wursten, Butjadingen şi Dothmar. Creşterea vitelor, apicultura, producţia de brânză şi hidromel, sunt şi astăzi ocupaţiile locuitorilor. Republicile ţărăneşti nu au lipsit nici în Suedia, Norvegia, Islanda. Bolşevicii, deşi republicani, au perpetuat amintirea monarhiilor prin titulatura unităţilor teritoriale impuse României în 1950. Regiuni şi raioane! Majoritatea regiunilor comuniste erau unităţi  artificiale care nu aveau nimic comun cu provinciile istorice româneşti. Regiunile staliniste erau un instrument de deznaţionalizare. Românii trebuiau să piardă identitatea, să uite istoria şi tradiţiile! Regiune vine de la latinescul regno-regat! Raion se trage din francezul royaume care înseamnă tot regat. Revoluţionarii francezi au fost mai atenţi la termeni. După ce au desfiinţat provinciile regale, principatele, ducatele, marchizatele, comitatele, baroniile care împestriţau harta Franţei, în 1795 organizează teritoriul în departamente, adică despărţăminte. Noi înţelegem prin provincie orice teritoriu din afara capitalei. În Imperiul Roman erau provincii toate teritoriile din afara Romei, cu excepţia coloniilor şi a cetăţilor libere. Cuvântul vine din latineştile pro-pentru şi vincere-victorie. Provinciile erau ţările învinse, supuse Romei. De la romani se trage probabil meteahna bucureştenilor de a-i privi pe provinciali “de sus”. Regiunea franceză Provansalia a fost, cum arată numele, provincie romană. Coloniile erau locuite de coloni, cetăţeni romani aşezaţi pe pământ străin. Oraşului german Koln, din Renania, i se zicea în cărţile de geografie mai vechi, Colonia, fiind continuatorul coloniei romane Claudia Agripinensium. Oraşul este celebru pentru apa de Colonia, mai simplu numită colonie sau odicolon,  inventată în sec. XVIII de Giovani Feminis, italian stabilit la Colonia. Apa de Colonia folosită în igienă nu-i altceva decât parfum diluat în alcool. Colonia l-a dat pe Benedickt Klein cel care în 1871 a inventat margarina prin malaxarea grăsimii animale rafinate cu lapte şi ulei de floarea soarelui. Asociaţi, Klein si Papa Pius al IX-lea, au deschis prima fabrică de margarină. Marian Rotaru

Campionatul bate la uşă şi încep emoţiile de play off pentru FC Botoşani

Written on:January 23, 2018

Seria meciurilor de pregătire ale FC Botoşani în Antalya a debutat în după amiaza de luni 15 ianuarie când echipa botoşăneană antrenată de Costel Enache a întâlnit pe Baltika Kaliningrad din Liga a II-a Rusia. Partida a început cu o echipă botoşăneană din care au făcut parte jucători cu minute mai puțin jucate în campionat iar ruşii au reuşit să marcheze de două ori în minutele 38 şi 44. În…

Read more...

Fântânele reprezintă un model de succes printre comunele mici

Written on:January 17, 2018

Și o comună de gradul 3, adică o comunitate mică se poate dezvolta dacă există interes și implicare din partea autorităților publice. Dezvoltarea unei comunități locale depinde în mare măsură de bugetul central și de fondurile europene. Unii spun că fondurile europene nu au fost accesibile pentru comunitățile mici, însă realitatea demonstrează contrariul. La Fântânele în județul Iași călătorul găsește drumuri betonate prin sat, drum de asfalt spre o comună…

Read more...

În 4-5 ani comuna va arăta bine

Written on:January 17, 2018

La Poieneștii Vasluiului se derulează investiții publice importante, iar drumul județean strategic va aduce mai aproape de iubitorii de frumos mănăstirea monument istoric de la Florești. Dezvoltarea unei comunități locale ține de infrastructură, utilități, școli care să asigure condiții bune de studiu elevilor, iar aceste investiții publice permit dezvoltarea sectorului privat care înseamnă îmbunătățirea nivelului de trai pentru toți locuitorii acelei comunități. O latură la fel de importantă o reprezintă…

Read more...

Mihai Eminescu nu a fost sărbătorit, Luceafărul poeziei românești nu este pus în valoare

Written on:January 16, 2018

Simbolurile naționale, istoria Moldovei și a României, frumusețile patriei care toate pot aduce plus valoare sunt uitate. Autoritățile locale și județene de prin Moldova au dat bani unor mâzgălitori de hârtie care se autodenumesc scriitori și poeți. Jenant. Occidentalii și multe alte țări din lume au câte una-două personalități, dar le pun în valoare. România are multe personalități de talie mondială dar nu le pune în valoare. Mihai Eminescu poetul…

Read more...

În atenția cursanților de școli auto!

Written on:January 16, 2018

Începând cu 15 ianuarie 2018, sistemul de programări online, pentru susținerea probei teoretice la examenul de obținere a permisului de conducere auto, va fi resetat, urmând ca absolvenții de școli auto să efectueze noi programări online, pe site-ul Instituției Prefectului-județul Vaslui, prima zi de reprogramări fiind 1 februarie 2018. Cursanții care s-au programat în luna aprilie 2018, în cursul anului 2017, vor susține proba teoretică în luna ianuarie 2018, conform…

Read more...

IMPORTANT/Conducerea țării vine la Iași!

Written on:January 16, 2018

Președintele PSD, Liviu Dragnea a anunțat că în perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv Național se va întruni, din nou, la Iași. Vor fi discutate aspecte ce ţin de guvernarea Românei şi de viitoarea structură a Guvernului. Totodată, vor fi convocați și reprezentanții grupurilor parlamentare ale PSD din Senat și Camera Deputaților. “Ne onorează faptul că următorul Comitet Executiv Național va avea loc la Iași. Suntem primul județ în ceea ce…

Read more...

Turcimea maghiarizată vrea Ungaria mică

Written on:January 16, 2018

Pamflet jurnalistic Toate ţările lumii îşi educă copiii în spiritul mândriei şi apartenenţei la naţiunea strămoşilor lor. Fără existenţa spiritului naţional, nu funcţionează democraţia. Puterea, bogăţia, importanţa şi influenţa unei ţări stă în dimensiunea ei, spiritul de unitate şi apartenenţă al populaţiei la istoria şi valorile străbune. Fără această politică educaţională care stă la baza bogăţiei, puterii şi simţului proprietăţii individuale şi comune, cetăţenii unei ţări nu pot preţui şi…

Read more...

Nălucile (XVIII)

Written on:January 16, 2018

“Suntem călători buni şi emigranţi proşti: nostalgia ne calcă pe urme” spunea scriitoarea Isabel Allende. De aceea emigranţii caută să reinventeze mediul de acasă în patria de adopţie. Aşa de exemplu unii dintre sclavii negri aduşi în Guyane, Jamaica, Haiti, Cuba, Porto Rico, Santo Domingo, sau Mato Grosso, au fugit în junglă şi au revenit la viaţa tribală africană. Albii le-au zis marooni. Maroonii de azi trăiesc în pădure ca…

Read more...

Debut magistral al Zilelor Eminescu la Biblioteca din Botoşani

Written on:January 16, 2018

La Botoşani, uvertura manifestărilor din acest an a Zilelor Eminescu şi a Zilei Culturii Naţionale a avut loc într-un decor splendid asigurat de Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu”, instituţie condusă de profesoara Cornelia Viziteu. Peste 70 de participanţi au onorat invitaţia conducerii instituţiei de cultură şi au fost prezenţi, vineri 12 ianuarie, la tradiţionala întâlnire a Cenaclului Literar “Portretul artistului în tinereţe”, cenaclul  ce a cuprins momente artistice, dezbateri pe tema…

Read more...

Punct (2017)! şi de la capăt (2018)…

Written on:January 16, 2018

Fără îndoială că, după experienţa unui prim an în Parlament, este necesar un mic raport M-am străduit ca, în primul meu an de activitate în Camera Deputaţilor, să respect principiul de la care am pornit în toamna lui 2016, atunci când am decis să candidez pentru o poziţie de parlamentar de Botoşani: acela de a-mi concentra întreaga activitate pe probleme punctuale, concrete, palpabile, de a căror rezolvare depinde binele celor…

Read more...

FC Botoşani se va duela cu CSM Poli Iaşi în sferturile de finală ale Cupei României

Written on:January 16, 2018

Săptămâna trecută, înaintea plecării în cantonamentul din Turcia, la FC Botoşani a avut loc o conferinţă de presă, prilej cu care au fost prezentate noile achiziţii de jucători ale clublui. Echipa botoşăneană reuşit în această iarnă cea mai importantă campanie de achiziţii, de la promovarea în Liga 1. I-a readus pe Florin Acsinte şi Cătălin Golofca, l-a împrumutat pe mijlocaşul Vlad Achim de la FCSB şi a întărit atacul cu…

Read more...

Halucinant! Procurorii nu prezintă dovezi dar cer încătușarea unui cetățean al României democrate!

Written on:January 11, 2018

În ce țară trăim? Citind motivarea unei judecătoare în cazul celebrului medic Lucan de la Cluj orice neinițiat înțelege o chestie foarte clară: procurorii nu arată cu documente că echipamentul, despre care au spus la televizor că a fost folosit ani la rând la clinica privată a acestuia, dar este al Institutului de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca, e bun public. Reputatul medic Lucan demonstrează însă cu acte că…

Read more...

Românii cumpără moarte cu bani mulți

Written on:January 11, 2018

Soia la preț de carne, roșii colorate artificial, fructe cu pesticide mult peste limita admisă, carne re-re-refrigerată sau recongelată de mai multe ori sau chiar împuțită de-a dreptul și „refăcută”, carne „lipită”, preparate din carne care conțin, în mare parte, orice altceva numai carne nu, acestea sunt produsele pentru care se „bat” zi de zi românii să le cumpere din marile magazine. Pe de altă parte, ministrul cu oaia și…

Read more...

„La Bucovina, sus, la Dulcea-Eminescu…”

Written on:January 11, 2018

Acest vers al regretatului poet Ion Vatamanu ne aminteşte şi în acest început de an că fiinţa noastră spirituală se află de aproape  un secol  şi  jumătate sub pavăza versului eminescian, chipul poetului veghindu-ne  întristările şi micile bucurii, ajutându-ne să supravieţuim şi  să ne păstrăm integritatea şi demnitatea umană  în aceste timpuri precare. Cea de a 168-a aniversare a naşterii poetului  Mihai Eminescu pune începutul,  în acest an jubiliar, unui…

Read more...

Sunt proști Măria Ta! Proști, da’ mulți!

Written on:January 9, 2018

O celebră replică din vremuri apuse de demult e mai actuală decât oricând. O mulțime de semidocți, alături de unii care-și rup spatele slugărind prin cele străinătățuri, unde curăță și rahat pentru un euro găurit, dar și unii care se autodenumesc politicieni, dar ei sunt proști cu diplomă, urlă cât îi țin bojocii împotriva unor pericole care s-ar putea produce. Este exact ca-n povestea cu drobul de sare. O să…

Read more...

Nălucile (XVII)

Written on:January 9, 2018

Am trecut în revistă ciudăţenii geopolitice a căror apariţie se datorează fie unor condiţii geografice, fie anumitor evoluţii istorice.  Din existenţa acestor ciudăţenii se pot trage învăţăminte, dar ele interesează  şi pentru că vorba lui George Călinescu, “o însuşire a omului superior este curiozitatea”. Relieful muntos a făcut ca satul  Samnaun să fie izolat de restul cantonului elveţian Grisons, căruia îi aparţine şi să fie practic o enclavă în landul…

Read more...

La Botoşani bate la uşă primul eveniment cultural major al anului

Written on:January 9, 2018

Menţinând o veche tradiţie culturală de început de an, Fundaţia Culturală “Hyperion – Caiete Botoşănene” va organiza luni 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale, cea de a XXVII-a ediţie a Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” – Opera Omnia pe anul 2017. Pentru acest prestigios premiu au fost propuşi 24 de poeţi români, rspectiv: Constantin Abăluţă, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Antonesei, Leo Butnaru, Vasile Dan, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Ovidiu…

Read more...

Luați-le cetățenia socialiștilor lui Dodon care-s români în acte dar spun că-s moldoveni!

Written on:January 5, 2018

Mai mulți parlamentari socialiști din partidul lui Dodon spun că-s moldoveni, nu români, dar au cetățenie română. Pentru aceștia putem avea un singur mesaj: Mergeți pe prispa lui Putin și fiți moldoveni sau la mamele voastre care v-au educat atât de „bine”! Sunteți mai mincinoși decât fetele de pe centură care practică cea mai veche meserie din lume. Și acelea au oarece onoare. Onoarea breslei. Voi n-aveți nimic nulităților! E…

Read more...

De neimaginat! Primarul din Laza ține bătrânii pe întuneric

Written on:January 5, 2018

Recent a sosit la redacție o scrisoare conform căreia în 2018 mai sunt case în comuna Laza din județul Vaslui și nu vorbim de case noi făcute recent, ci de case de demult, fără acces la rețeaua de curent electric. Iar primarul pensionar, dom’ profesor Vasile Poovici, aflat la o vârstă venerabilă, la care alții își cresc nepoții și care a candidat la primărie cam singur dar era să iasă…

Read more...

Bilanț pozitiv și încredere în viitorul apropiat

Written on:January 4, 2018

Dezvoltarea municipiului Vaslui va continua cu alte investiții de amploare ce se vor derula cu fonduri europene, fonduri locale și de la bugetul central. Pe final de an tot omul gospodar își face un bilanț pentru a vedea ce a reușit și ce mai trebuie modificat pentru ca să-și îndeplinească obiectivele pe care și le-a propus. La Vaslui, primarul municipiului reședință de județ, ing. Vasile Pavăl a spus, în așteptarea…

Read more...

Potențialul agricol al României nu este exploatat la adevărata lui capacitate

Written on:January 4, 2018

România a fost și poate redeveni grânarul Europei. Înainte de 1990, exista o piață comună și România vindea cereale și alte produse agricole în special în Uniunea Sovietică și în multe alte țări din lume. Orice bucată de pământ era cultivată iar vorba că producția la hectar e „umflată” era o poveste pe carte o auzeam des în perioada comunistă. Acum se constată că porumbul, o cultură tradițională în regiunea…

Read more...

La Albești, în județul Vaslui viața curge altfel acum

Written on:January 2, 2018

Oameni vrednici sunt peste tot însă nu peste tot omul nimerit este promovat în locul potrivit și din acest motiv unele comunități, unele zone sunt mai dezvoltate și altele mult rămase în urmă. Se spune, încă se mai spune, că județul Vaslui este polul sărăciei. Argumente sunt și de-o parte și de alta. Sunt zone în care investițiile publice au dat tonul dezvoltării în ansamblu. Sunt și comune sărace, unde…

Read more...

La Botoşani, semne rele anul are…

Written on:January 2, 2018

Pentru că nici măcar Revelionul din stradă, noaptea trecerii dintre ani, nu a fost pe placul botoşănenilor. Lipsită de vlagă şi zăpadă, în limita unui buget sărăcăcios, petrecerea din stradă a fost forţată, aşa ca să fie la număr şi bani cheltuiţi aiurea. Comparativ cu anii trecuţi, numărul celor care au dorit să prindă trecerea în 2018 a fost mult mai mic iar artiştii care s-au perindat pe scena Revelionului…

Read more...

Noutăţile începutului de an din tabăra FC Botoşani

Written on:January 2, 2018

Potrivit planificării făcute, jucătorii echipei FC Botoşani urmează să se întoarcă din vacanţă şi să revină la pregătire duminică 7 ianuarie. Fotbaliştii botoşăneni se vor antrena patru zile în Botoşani după care vor pleca în Antalya, într-un stagiu de pregătire de două săptămâni. „Programul este stabilit pentru reunire. Nu putem să lăsăm la voia întâmplării, este o perioadă foarte importantă, scurtă și organizarea este decisivă. După reunirea lotului, pe 8…

Read more...

Nălucile (XVI)

Written on:January 2, 2018

Cap Rachado ori Taba sunt destinaţii de vis pentru turişti, dar puţini ştiu că aceste locuri exotice se numără printre curiozităţile geopolitice! Cel mai mic stat din Federaţia Malaya, Malacca, este suveran peste peninsula Cap Rachado situată în afara graniţelor sale, pe ţărmul sultanatului Sembilan, unicul stat malaez în care matriarhatul este legiferat. Enclava are 230 de hectare, vegetaţie luxuriantă, plajă la Oceanul Indian, hoteluri scumpe şi un far monument…

Read more...

Revelion de nota 10 la Vaslui

Written on:January 1, 2018

Modestia este mult mai apreciată uneori. Fără artiști scumpi, care doar se arată pe scenă prăfuiți și mototoliți de la alte concerte, la Vaslui Piața Civică a orașului a devenit neîncăpătoare la trecerea dintre ani. Formații locale au întreținut atmosfera și vasluienii au apreciat alegerea făcută de administrația locală. Vecinii de la Iași au cheltuit cât vreo 2 kilometri de asfalt pentru cântăreții care evident că n-au cântat în direct…

Read more...

La umbra lui Ștefan cel Mare Vasluiul a îmbrăcat straie tradiționale

Written on:December 28, 2017

Capre, urători, formații populare, moștenite din moși strămoși au venit în preajma anului nou în centrul municipiului Vaslui ca să amintească localnicilor și oaspeților că tradițiile reprezintă o bogăție inestimabilă a întregii zone. De Sfântul Ștefan, în cea de-a treia zi de Crăciun, în Piața Civică modernă a orașului reședință de județ au ajuns urătorii ca să vestească noul an ce stă să vină. Formații populare din tot județul au…

Read more...

Mesajul primarului municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl

Written on:December 26, 2017

La vremea luminată a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, la răscrucea timpurilor, să ne lăsăm inimile să se umple de binecuvântări, pe care să le împărtăşim celorlalţi pentru întreg  anul care stă să vină! Odată cu dulcele ecou al colindelor, cu imaginea celor dragi strânşi sub cetina de brad, Sărbătorile de Iarnă să ne aducă sfinţenie, bucurie şi lumină! Un Crăciun fericit şi un An Nou mai bun! Cu aleasă…

Read more...

Senzațional! Minunea s-a petrecut în județul Vaslui: A apărut din neant baba Vanga de Vladia

Written on:December 26, 2017

Pamflet Mare om, mare caracter! Acum e și ghicitor în stelele pe care nu le vede din beciul ticsit cu butoaie pe care a mâzgălit nume de politicieni. Povestea unei cozi de topor din județul Vaslui a făcut înconjurul lumii. Toți s-au dat pe spate când au auzit că s-a ivit din neant un mare ghicitor în această zonă. Baba Vanga de Vladia, Cornelius mincinosul pe numele de scenă politică…

Read more...