Google

Izvoare limpezi ediţia a I-a şi Hora din străbuni ediţia a II-a

Written on:July 19, 2010
Comments
Add One

Tradiţiile şi promovarea talentelor şi valorilor locale fac mai vizibilă comuna Vinderei din judeţul Vaslui şi acestea pot reprezenta cheia dezvoltării

Două manifestări de excepţie s-au desfăşurat duminică la Vinderei în judeţul VindereiVaslui, o comună care a luat startul dezvoltării mai târziu, dar în ultimii doi ani aici s-au înregistrat rezultate considerabile.

„E mai greu anul acesta din cauza crizei, dar aceste manifestări populare trebuie să devină tradiţii pentru că promovarea valorilor locale reprezintă o componentă a dezvoltării în ansamblu a comunei”, a spus tânărul şi ambiţiosul primar al comunei Vinderei, Viorel Neagu.

Alimentarea cu apă şi drumurile comunei reprezintă priorităţi pe agenda de lucru a primarului Neagu, însă din păcate proiectul pe măsura 3.2.2 care ar fi rezolvat câteva probleme urgente n-a primit finanţare cu toate că este eligibil. În aceste condiţii, administraţia locală întreţine şi modernizează drumurile în limita fondurilor existente.

Stimularea valorilor locale conduce la dezvoltare

La marginea judeţului Vaslui, spre Galaţi, este una dintre cele mai întinse comune ale judeţului. Despre Vinderei se poate vorbi la superlativ dacă ne referim la tradiţii şi obiceiuri, la formele de relief sau la oamenii vrednici din această zonă.  Comuna Vinderei are istorie bogată, tradiţii şi meşteşuguri, însă a fost cam departe, probabil şi nu s-a prea văzut la „centru” până nu demult.

„Întinsă pe dealurile Fălciului, o adevărată cetate naturală, străjuită de dealuri din toate părţile, mare parte dintre acestea împădurite, comuna Vinderei are o istorie bogată. Cele mai vechi sate ale comunei vin de la 1434. Situată la 80 kilometri de Vaslui (din acest motiv poate nu se vede până la Vaslui!) comuna are 8 sate şi se întinde pe 7 530 hectare”, se menţionează în documentul întocmit de învăţătoarea Geraldina Crăciun şi intitulat Vinderei-File de istorie.

Ne-am obişnuit ca la Vinderei să vedem traiul frumos al moşilor şi strămoşilor noştri, cu obiceiurile de atunci. Dacă anul trecut, la prima ediţie a manifestării Hora din străbuni (Zilele comunei), am văzut nunta de la Vinderei, un obicei deosebit, anul acesta sărbătoarea a început cu un concurs interjudeţean de obiceiuri populare. E ceva unic în judeţul Vaslui şi chiar în zonă să vezi copii sau vârstnici îndrăgostiţi de portul popular şi de cântecul popular care a unit dintotdeauna moldovenii făcându-i mai deosebiţi, mai ospitalieri şi mai hâtri, în raport cu viaţa grea de zi cu zi. Ce e mai frumos decât copilul îmbrăcat în portul strămoşeşsc interpretând aceleaşi cântece la fel ca acum 100 sau 200 de ani? Ce bogăţie mai mare e nevoie pentru ca aceste zone să se dezvolte armonios? Dar e nevoie ca aceste frumuseţi Dumnezeieşti să fie promovate şi cunoscute în ţară şi în străinătate. Mai trebuie drumuri bune şi alte utilităţi, care să ridice nivelul de trai al oamenilor de aici şi să permită exploatarea în interesul comunităţii a acestor bogăţii.

Administraţia locală a înaintat proiecte multe pentru modernizarea drumurilor, pentru modernizarea şcolilor, pentru promovarea tradiţiilor populare, pentru reînvierea olăritului şi a împletiturilor din răchită, cândva meşteşuguri obişnuite aici şi încet, dar sigur încep să apară şi rezultatele aşteptate.

Soarele de vară ardea cu putere iar cântecul popular îmbrăca dealurile…

Când soarele de vară ardea cu putere chiar de dimineaţă, la ora 10,00, a început concursul interjudeţean de tradiţii populare. Au venit cu mic cu mare pe stadionul comunal, acolo unde era amplasată scena, să-şi vadă copiii, nepoţii, fraţii, verii şi toată lumea prezentă era bucuroasă de iniţiativa primarului, chiar dacă peste tot se „zbiară” că e criză. Un moment de suflet nu prisoseşte, pentru că moldoveanul hâtru a luat în „derâdere” permanent greutăţile vieţii şi le-a cântat în versuri melodioase şi cu substrat. Elevi, tineri, vârstnici au încântat publicul prezent cu melodiile care „vin” de la strămoşi. Primarul Viorel Neagu era când aici când în altă parte, adică peste tot, ca o gazdă adevărată. Atmosfera de sărbătoare era deplină şi multumirea oamenilor la fel.

În jurul amiezii, în faţa Primăriei s-au auzit acordurile fanfarei Bârlădeanca. De acolo au plecat în „marş” către locul petrecerii şi manifestarea Hora din străbuni, ediţia a II-a, a început. „A fost greu că e criză peste tot, însă nu puteam întrerupe ceea ce am început anul trecut. Trebuie să punem în valoare frumsueţile locului şi trebuie să găsim timp şi pentru sufletele gospodarilor din sat”, a spus vizibil emoţionat de importanţa momentului primarului Viorel Neagu.

Am vrut să aflăm în continuare ce investiţii se mai desfăşoară şi ne-a spus că în limita fondurilor avute la dispoziţie a intervenit pe drumuri, la şcoli situaţia este relativ bună, despre biserica nouă am mai scris, însă era nemulţumit de neaplicarea proiectului pe Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală. Proiectul pe măsura 3.2.2 include alimentare cu apă în Vinderei şi canalizare, modernizarea a două drumuri comunale şi o grădiniţă în Obârşeni. Proiectul este eligibil, dar fără finanţare încă. „Am înţeles că vor mai fi relocate anumite fonduri şi sperăm să intre şi proiectul nostru la finanţare. Nu ştiu ce să spun. Dar la Vinderei e nevoie de investiţii, chiar nevoie acută aş putea spune”, a afirmat în continuare primarul Viorel Neagu.

Cert este că drumul de acces în comună, de fapt ambele drumuri judeţene de acces în comună au fost „primenite” recent din iniţiativa Primăriei. Mai grav e că principalul drum de acces în comună trece prin două judeţe: Vaslui şi Galaţi. Cei de la Galaţi nu au niciun interes să-şi reabiliteze porţiunea lor pentru că e mai puţin folosită de cetăţenii din judeţul Galaţi şi mai mult de cei din judeţul Vaslui. Parcă n-ar fi toţi români, toţi moldoveni! Dar acesta-i alt subiect la care ne vom opri cu altă ocazie şi vom cere răspunsuri chiar de la ministerul de resort şi de la parlamentarii din cele două judeţe. Nu poţi fi mulţumit şi nu poţi sta deoparte, ca instituţie de presă, când vezi atâta lipsă de responsabilitate din partea politicienilor şi truda fără efect a primarilor, în unele zone.

Revenind la magnificul dublu eveniment de duminică de la Vinderei, trebuie să mai spunem că această zonă a dat oameni de certă valoare şi mai are încă oameni care-şi pun sufletul şi mintea în slujba comunităţii. Învăţătoarea Geraldina Crăciun a întocmit şi un material numit Vinderei-File de istorie prin care a arătat celor prezenţi câtă bogăţie şi spritualitate există aici: „Legenda spune că numele Vinderei este luat de la Vindereu, luptător în oastea lui Ştefan cel Mare împotriva turcilor şi tătarilor. Pentru merite militare deosebite, Vindereu, poreclit aşa deoarece a doborât cu săgeata un vindereu (pasăre de pradă de mărimea unui uliu), primeşte de la Ştefan titlul de căpitan şi <<ocina toată viaţa de la Jeravăţ în sus>> şi dealurile de la est la vest. Ocina lui Vindereu, actuala vatră a satului, care şi astăzi se numeşte <<Baştina>> este situată în sudul satului Vinderei”. Am întrebat-o ceva mai târziu cum de tânără fiind acceptă să educe micuţii de la Docăneasa şi nu pleacă la Bârlad sau în alt oraş. „Reprezint a doua generaţie de învăţători din familia mea. Şi trebuie să continui tradiţia”, a răspuns învăţătoarea Geraldina Crăciun.

Autorităţile judeţene şi centrale trebuie să facă mai mult pentru aceste comunităţi

N-ar trebui să conteze distanţa până la oraş ori culoarea politică a primarului, peste tot trăiesc români şi autorităţile judeţene şi centrale ar trebui să acorde mai multă atenţie tuturor comunităţilor locale, dar în special celor care au fost lăsate în uitare. E atâta bogăţie neexploatată la Vinderei, în judeţul Vaslui şi am văzut atâta voinţă şi îndârjire la primarul Viorel Neagu şi la oamenii de aici, încât sunt convins că puţin sprijin financiar suplimentar e absolut necesar aici.

Administraţia locală a făcut eforturi deosebite să modernizeze şcolile, să-şi creeze un parc de utilaje pentru intervenţia pe drumurile comunale, a iniţiat proiecte viabile, totul e acum în „mâinile” celor care decid să finanţeze unele proiecte şi pe altele nu.

Manifestarea de excepţie de la Vinderei arată şi partea plină paharului existenţei noastre şi mai arată că un primar vrednic reuşeşte şi pe timp de criză… (CT)

Leave a Comment