Google

GAL Podul Înalt a primit finanţare de 2,3 milioane de euro

Written on:February 28, 2012
Comments
Add One

Din 19 ianuarie 2012 Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt” Vaslui (GAL Podul Înalt) a obţinut un ajutor financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional de Dezvolatre Rurală în sumă de 2.301.137 lei. Contractul a fost semnat de peşedintele GAL Podul Inalt, Vasile Zanfir, primarul comunei Deleni. Banii vor fi folosiţi pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a zonei Podul Înalt iar durata contractului nu va depăşi 31 decembrie 2015. Teritoriul pe care îl reprezintă GAL Podul Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui fiind format din 14 comune amplasate de ambele părţi ale râului Bârlad, între cele două oraşe mari: Vaslui şi Bârlad. Comunele care sunt cuprinse în cadrul acestui proiect sunt: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Viişoara, Vutcani, Zorleni. Planul de dezvoltare locală prevede implementarea a cel puţin 126 de proiecte pe măsura 41 având ca obiective: participări la târguri şi expoziţii, instalarea tinerilor fermieri, sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă, modernizarea exploataţiilor agricole, procesarea produselor agricole, împădurirea terenurilor agricole degradate, sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi, încurajarea activităţilor turistice, modernizarea satului, cooperarea cu alte GAL-uri din ţară şi din străinătate. „Fondurile europene în sumă de 2,3 milioane de euro vor fi acordate instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, fermierilor, cooperativelor agricole şi întreprinderilor din teritoriu. GAL Podul Înalt va avea în proporţie de peste 50% din totalul beneficiarilor diverse forme asociative: asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole. Este un moment foarte bun ca întreaga zonă cuprinsă în asociaţia noastră să se dezvolte. Este foarte important să se ştie că toate formele asociative de care am amintit pot întocmi şi depune proiecte pentru finanţare şi mai mult decât atât vor fi sprijinite în întocmirea lor pentru ca un foarte mare număr de proiecte să fie eligibile. Intenţionăm să sprijinim producătorii şi întreprinzătorii din zonă pentru vânzarea produselor şi diversificarea serviciilor prin promovarea acestora sub marca Podul Înalt, obţinută de asociaţie în septembrie 2010 la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi mărci”, a declarat Vasile Zanfir, primarul comunei vasluiene Deleni şi preşedinte al GAL Podul Înalt.

Acordarea acestor fonduri nerambursabile este o încunanrea a activităţii acestui primar care s-a dovedit a fi un bun exemplu pentru ceilalţi edili ai zonei şi care a reuşit într-un timp relativ scurt să transforme comuna Deleni într-o comună civilizată cu un accentuat aspect european. În timp ce alte GAL-uri încă se zbat în chinurile facerii, iată că asociaţia condusă de Vasile Zanfir a devenit operaţională şi în cel mai scurt timp proiectele deja întocmite vor primi finanţare. Primarul Vasile Zanfir a avut mereu o atitudine optimistă în ceea ce priveşte funcţionarea GAL-ului a cărui preşedinte a fost ales şi iată că încep să se vadă şi rezultatele.

Este de apreciat atitudinea acestui primar care se vede că este un bun gospodar şi are o viziune modernă asupra modului de a dezvolta comuna pe care o conduce. Omul se implică cu adevărat în elaborarea şi accesarea de proiecte cu finanţare europeană şi tocmai de aceea a fost ales preşedinte al Grupului de Acţiune Locală (GAL). Această organizaţie îşi propune să acceseze la nivel centralizat fonduri europene în vederea dezvoltării comunităţilor membre. Programul LEADER al Uniunii Europene în baza căruia a fost înfiinţat acest parteneriat răspunde unor nevoi locale specifice, valorifică resursele locale, mobilizează factorii locali şi reprezentanţii cetăţenilor de a se ocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe probleme identificate în comunităţile respective. De asemenea, oferă comunităţilor membre posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele viabile de comunicare în toate domeniile ce ţin de dezvoltarea durabilă. Proiectele întocmite în cadrul GAL sunt proiecte mici care vor trebui să respecte un plafon de maximum 200 de mii de euro finanţare nerambursabilă, iar valoarea totală a investiţiei să nu depăşească 400 de mii de euro. De menţionat este că după 2013 fondurile europene vor putea fi accesate numai prin aceste organizaţii pentru obiective care să privească dezvoltarea în ansamblu a zonei de cuprindere a unui Grup de acţiune locală. În judeţul Vaslui există cinci astfel de forme de asociere şi una dintre cele mai active este cea a cărui preşedinte este Vasile Zanfir. „Din organizaţie fac parte comune mai dezvoltate sau mai puţin dezvoltate, iar obiectivele noastre sunt de a realiza investiţiile necesare în fiecare comunitate din GAL, raportându-ne la oportunităţile şi nevoile locale. Prin GAL vom promova produse cu specific local şi vom exploata oportunităţile existente. Proiecte avem destule şi colaborăm foarte bine. Sperăm să lucrăm foarte bine şi să obţinem finanţare şi după 2015 când finanţările vor fi mult mai mari”, ne-a mai declarat Vasile Zanfir.

Lucrări în linie dreaptă

Spuneam că activitatea primarului Vasile Zanfir este un exemplu pentru toţi primarii comunelor vasluiene şi nu am exagerat cu nimic făcând această afirmaţie. În cei 8 ani de când conduce comuna, Vasile Zanfir a reuşit să facă o serie de lucrări care au schimbat mult în bine viaţa oamenilor de aici. Dacă ne referim la asfaltarea unui mare număr de drumuri comunale şi tot am avea bile albe de pus în dreptul activităţii primarului de la Deleni. „Au fost ani buni pentru comuna noastră când am reuşit să punem în aplicare planurile pe care ni le-am propus. Mă bucură foarte mult faptul că am reuşit refacerea infrastructurii de transport a comunei. Am reuşit asfaltarea unor sectoare de drumuri comunale şi acesta este un lucru foarte important pentru că se ştie că asfaltarea drumurilor consumă foarte mulţi bani şi dacă nu ar fi fost finanţările europene şi guvernamentale nu am fi putut face mare lucru. Anul acesta sperăm să reuşim asfaltarea a încă 5 kilometri de drumuri prin PNDI investiţie care ar însemna rezolvarea în mare parte a problemei modernizării drumurilor în comună. Tot în acest an vom finaliza lucrările la aducţiunea de apă potabilă în toate satele comunei ceea ce este o mare realizare şi pot să vă spun că anul acesta când în casele oamenilor din Deleni va curge apă curentă voi fi un om fericit. Ne vom ocupa şi în acest an ca în fiecare perioadă de altfel de pietruirea drumurilor comunale şi săteşti pe care vrem să le menţinem la un nivel ridicat de funcţionare. Vom finaliza lucrările la grădiniţa cu 3 săli de grupă din satul Deleni, unitate de învăţământ care ne este necesară pentru că se observă o creştere îmbucurătoare a numărului de copii de vârstă şcolară. Vom executa reabilitarea termică a şcolii din Deleni. Anul acesta cu ajutorul bunului Dumnezeu vom începe ridicarea unei biserici noi în satul Deleni şi vom continua lucrările la aducţiunea de gaz metan în comună un obiectiv foarte util comunităţii noastre. În concluzie vreau să le spun cetăţenilor comunei Deleni şi cititorilor dumneavoastră că sunt mulţumit de ceea ce am reuşit să realizez în acest mandat dar sunt foarte optimist că în mandatul care vine vom putea face mult mai multe. Avem această şansă de a fi primit finanţare pentru GAL Podul Înalt şi vom face tot ceea ce este posibil ca întreaga noastră zonă să se dezvolte pentru că aceşti oameni minunaţi care trăiesc de sute de ani pe aceste meleaguri merită mult mai multe de la societate. Sunt sigur că situaţia economică generală se va redresa şi vom putea face mult mai multe lucruri bune pentru comuna noastră. Proiectele noastre sunt mari şi ambiţioase. Rămâne ca factorii de decizie să le aprecieze la justa lor valoare şi să ne acorde finanţare pentru implentarea lor.”, ne-a mai spus Vasile Zanfir, primarul comunei Deleni. (Marius HERMENIUC)

Leave a Comment