Google

Cazierul juridic eliberat mai rapid

Written on:June 3, 2010
Comments
Add One

Începând cu data de 07.06.2010 intră în vigoare unele măsuri de eficientizare a activităţii de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, ceea ce presupune ca persoanele fizice născute în România, care au atribuit C.N.P şi nu sunt înscrise în cazierul judiciar, pot depune cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu/reşedinţă, documentul solicitat fiind eliberat  „pe loc”.

Pentru celelalte categorii de persoane – persoanele fizice născute în străinătate, născute în România – care nu au atribuit C.N.P ori care sunt cunoscute cu antecedente penale eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Cererea poate fi depusă, personal sau prin împuterniciţi, la subunitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu/reşedinţă. Certificatele de cazier judiciar sunt valabile 6 luni de la data eliberării.

În cazul în care există anumite neconcordanţe între documentul de identitate prezentat şi baza de date, cererile se vor rezolva la ghişeul Serviciului cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din municipiul Vaslui. Tot la acest ghişeu se depun şi se rezolvă cererile de eliberare a certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele juridice.

Acte necesare:

 • Cererea-tip, motivată, cu datele complete de stare civilă, se depune la ghişeele din Vaslui, Bârlad, Huşi şi Murgeni;
 • actul de identitate (cartea de identitate, paşaport/permis de şedere, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate);
 • timbru fiscal în valoare de 2 lei, care se poate procura de la unităţile RA Poşta Română;
 • chitanţa, în valoare de 10 lei, prin care se face dovada achitării taxei de prestare a serviciului, achitată la unităţile trezoreriei din judeţ;

În situaţia în care cererea se depune prin împuterniciţi, aceasta va fi însoţită şi de procura autentificată în condiţiile legii (în ţară – procură autentificată de către un notar public, în străinătate – procură autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila). Documentul se va depune:

a) în original – dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar;

b) în copie – dacă procura are un obiect generic ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar. Copia va fi însoţită de original.

Program de lucru:

 • Municipiul Vaslui – la sediul Poliţiei municipiul Vaslui (intrarea din stânga) de luni până joi între orele 08.30 -13.00 şi 14.30 – 15.30, iar vineri de la 09.00 la 13.00;
 • Municipiul Bârlad – la sediul Poliţiei municipiului Bârlad – luni şi joi între orele 09.00 – 11.00
 • Municipiul Huşi – la sediul Politiei municipiului Huşi – luni şi joi între orele 09.00 – 11.00;
 • Oraşul Murgeni – la sediul Poliţiei Murgeni – luni şi miercuri între orele 09.00 – 11.00

Date de contact – relaţii cu publicul

 • ghişeu  Vaslui – telefon 0235303456;
 • ghişeu Bârlad – telefon 0235412020 int. 165;
 • ghişeu Huşi – telefon 0235480305 int.31
 • ghişeu Murgeni – telefon 0235426015

Având în vedere operaţionalizarea eliberării pe loc a certificatelor de cazier judiciar în tot judeţul, ceea ce presupune scurtarea timpului alocat acestei activităţi, dar şi a faptului că în ultima perioada s-a constatat o scădere a numărului de cereri primite on-line, vă anunţăm că pagina de internet pusă la dispoziţia publicului va fi folosita numai pentru informarea populaţiei cu privire la noutăţile survenite in domeniu.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: