Google

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURILE M5/6B DEZVOLTAREA SATELOR SI A ORASELOR MICI SI M6/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA

Written on:July 27, 2017
Comments
Add One

Data lansarii apelului de selectie: 27.07.2017

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURILE
M5/6B DEZVOLTAREA SATELOR SI A ORASELOR MICI SI M6/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA

Masuri lansate:Asociatia G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA anunta lansareaurmatoarelor masuri:
 M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici, sesiunea nr.1/2017, apel de selectie nr. 1/2017 in perioada 27.07.2017 – 31.08.2017
 M6/6B Investitii in infrastructura sociala, sesiunea nr.1/2017, apel de selectie nr. 1/2017 in perioada 27.07.2017 – 27.09.2017

Beneficiarii eligibili ai Masurii M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici cuprind autoritatile publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori si formele asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii), inclusiv forme asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii) care au beneficiat de finantare pe Masura M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic. Beneficiarii eligibili ai Masurii M6/6BInvestitii in infrastructura sociala cuprind administratiile publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritati executive din UAT organizate la nivel de comuna/oras/municipiu (oras sau municipiu pana in 20.000 locuitori), unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate, organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii, inclusiv organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii care au beneficiat de finantare pe Masura M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic, culte recunoscute de lege si, totodata, GAL CETATEA TAMASIDAVA, pentru operatiunile de interes public ce vizeaza infrastructura sociala, pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese.

Fondurile disponibile pentru masurile lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:
Masura M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 882.784,53 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 60.000 euro.
Masura M6/6BInvestitii in infrastructura sociala: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 126.112,08 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 60.000 euro.

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune la sediul GAL CETATEA TAMASIDAVA din localitatea Tamasi, judetul Bacau, in cladirea Primariei comunei Tamasi, in intervalul orar 8.00 – 16.00,in fiecare zi lucratoare dupa cum urmeaza:
– pana la data limita 31.08.2017 in cazul Masurii M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici
– pana la data limita 27.09.2017 in cazul Masurii M6/6BInvestitii in infrastructura sociala

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilorlansate sunt cuprinse in ghidurile solicitantului elaborate de GAL pentru masurileM5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici siM6/6BInvestitii in infrastructura sociala, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galcetateatamasidava.ro.Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon0745.301.388 Dontu Veronica – Reprezentant legal si 0799.973.249 Isciuc Felicia – Manager, e-mail: galcetateatamasidava@gmail.com, pagina webwww.galcetateatamasidava.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL CETATEA TAMASIDAVApe suport tiparit.

Prezentul apel de selectie a fost aprobat de cate Consiliul Director al Asociatiei G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, conform Deciziei Consiliului Director nr. 497/17.07.2017.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: